Kamer wil fiscale voordelen fossiele industrie afbouwen

16 januari 2018, debat - Nederland is jaarlijks 7,5 miljard kwijt aan belastingvoordelen en subsidies voor de fossiele industrie. Een Kamermeerderheid wil dat minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) de belastingvoordelen stapsgewijs afbouwt.

Elk jaar loopt de overheid zo'n 7,5 miljard mis doordat verschillende vormen van fossiele energie worden gesubsidieerd of belastingvoordelen genieten. Dat blijkt uit een rapport dat in september 2017 verscheen. Dat betekent dat er €14.000 per minuut naar de fossiele industrie wordt gesluisd, rekent Beckerman (SP) voor.

De vervuiler betaalt?

De schade die veroorzaakt wordt door fossiele energie neemt met de dag toe, stelt Van der Lee (GroenLinks). De minister zou daarom alle fiscale prikkels voor fossiele energie moeten afbouwen. Van Raan (PvdD) valt hem bij: je kunt elke euro maar één keer uitgeven, dus investeer in duurzame energie.

Over sommige brandstoffen hoeven de luchtvaart en de scheepvaart volgens internationale verdragen geen accijns te betalen. Maar het is tijd om de fluwelen handschoenen uit te trekken, vindt Moorlag (PvdA): laat ook de luchtvaart en de scheepvaart een bijdrage leveren aan verduurzaming.

Wiebes benadrukt dat er geen sprake is van subsidies. Maar wie rommel maakt, moet die zelf opruimen, erkent hij. Wie klimaatschade veroorzaakt, zou daar dus ook voor moeten betalen. Volgens de minister krijgen we nog geen 10, maar is Nederland in dat opzicht wel een van de betere jongetjes van de klas.

Internationale samenwerking

Volgens het klimaatakkoord van Parijs zou het in 2025 afgelopen moeten zijn met de subsidiëring van fossiele energie. Gaan we dat halen als landen als China en Rusland hier gewoon mee doorgaan?, vraagt Mulder (CDA) zich af. Laat de minister dit onderwerp internationaal agenderen. Je moet in elk geval alle Europese regeringen op één lijn krijgen, vindt Jetten (D66): dan sta je sterk.

Nederland is geen eiland, onderstreept ook Wiebes. Daarom is samenwerking met de landen om ons heen van groot belang. Als Nederland ineens de volle mep gaat rekenen voor CO2-uitstoot, dan verdwijnt de productie van bepaalde artikelen gewoon naar landen waar minder schoon geproduceerd wordt. "Dan verliezen we de banen én missen we het klimaateffect", aldus de minister.

Kosten verduurzaming

Kops (PVV) vreest torenhoge energierekeningen als er alleen maar in duurzame energie geïnvesteerd wordt: schrap het peperdure klimaatbeleid! Maar verduurzaming biedt juist prachtige kansen voor ondernemers, meent Yesilgöz (VVD), en dit kabinet laat zien dat duurzaamheid en meer welvaart elkaar niet uitsluiten.

De Kamer stemt op 23 januari over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk het debat terug via Debat Gemist