Kamer verdeeld over aanpak jihadisten

14 januari 2015, debat - De Kamer is eensgezind in haar veroordeling van de aanslag en de gijzeling in Parijs. Maar over de vraag hoe het nu verder moet lopen de meningen uiteen.

Op 7 januari raakte de aanslag op het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo Frankrijk in het hart. Toch kregen de terroristen Frankrijk niet op de knieën, maar brachten zij juist heel Europa op de been, aldus minister Asscher (Sociale Zaken). Samsom (PvdA) verwoordt de Kamerbrede ontzetting over de aanslag als volgt: Wij staan voor een vrije en verdraagzame samenleving en we pikken het niet als radicalen die kapot willen maken. Geweld mag nooit het antwoord zijn, voegt Van der Staaij (SGP) toe. Ook premier Rutte is duidelijk: handen af van onze vrijheid.

Wilders, Zijlstra en Van Klaveren willen stevige maatregelen

Volgens Wilders (PVV) is de islam de oorzaak van het geweld en daarom wil hij Nederland de-islamiseren. Ook mogen radicalen die willen deelnemen aan de jihad van hem vertrekken, en zij hoeven ook niet meer terug te komen. Zijlstra (VVD) wil terugkerende Syriëgangers juist vastzetten en hun het Nederlanderschap ontnemen; een voorstel waarmee de regering op dit moment bezig is, volgens minister Opstelten (Veiligheid en Justitie). Daarnaast oppert Zijlstra dat beveiligers zwaarder bewapend moeten worden. Van Klaveren (GrBvK) wil op termijn 6 miljard meer uitgeven aan politie, leger en inlichtingendiensten en roept op tot een streng immigratiebeleid.

Andere fracties pleiten voor redelijkheid

Hoewel Van Ojik (GroenLinks) "iedereen die zich buiten de orde van de rechtsstaat plaatst keihard wil aanpakken", kan hij "oorlogsretoriek missen als kiespijn". Hij vindt dat politici vertolkers moeten zijn van redelijkheid en bezinning. Ook Samsom zet vraagtekens bij de plannen om vrijheid te beschermen met vrijheid beperkende middelen. Pechtold (D66) waarschuwt voor een wedloop van repressiemaatregelen. Het wegnemen van de voedingsbodem van terrorisme is het enige wat helpt, vinden Thieme (PvdD) en Kuzu (GrKÖ). Het is belangrijk om vast te houden aan onze vrije samenleving waarin de angst niet regeert, zegt onafhankelijk Kamerlid Klein.

Vraag om meer geld voor AIVD en OM

Onder meer vanwege het risico dat terugkerende jihadisten vormen, moeten we meer investeren in de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, vinden Van Haersma Buma (CDA) en Slob (ChristenUnie). Ook onafhankelijk Kamerlid Van Vliet vraagt om meer budget voor de AIVD. Krol (50PLUS) wil weten hoe de regering de samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten gaat intensiveren. Roemer (SP) sluit zich aan bij de vraag om versterking van de AIVD, maar roept ook op te stoppen met bezuinigingen op het Openbaar Ministerie, de reclassering en de politie; diensten die een belangrijke rol vervullen op dit terrein, maar bijna bezwijken onder de werkdruk. Rutte zegt niet uit te sluiten dat er extra geld komt voor de inlichtingendiensten.

De Kamer stemt op 20 januari over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
Naar boven