Wat hebben de brexit en het Turkijereferendum met elkaar te maken? Niets en alles, volgens sommige woordvoerders. De Europese top op 29 april gaat officieel alleen over de brexit, maar ook de ontwikkelingen in Turkije zullen daar waarschijnlijk niet onbesproken blijven. Beide hebben immers een grote invloed op de toekomst van de Europese Unie, aldus Van Rooijen (50PLUS).

Brexit

Wat zijn de gevolgen van de brexit voor de overige EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk zelf? Waar Leijten (SP) en Van den Hul (PvdA) waarschuwen voor een vechtscheiding, verzucht Baudet (FvD) dat hij jaloers is op de Britten. Ook Maeijer (PVV) zou met een nexit graag het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk volgen.

Omtzigt (CDA) en Ten Broeke (VVD) willen niet dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk betekent dat Nederland zijn financiële bijdrage aan de Europese Unie moet verhogen. Volgens Verhoeven (D66) is dit meteen een goede aanleiding om de Europese begroting te verkleinen.

Daarnaast moet er volgens Verhoeven snel duidelijkheid komen voor de EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk. Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) wijst op de inspanningen van de Nederlandse ambassade op dit punt.

Bisschop (SGP), Voordewind (ChristenUnie) en Omtzigt maken zich zorgen over de gevolgen voor de visserijsector. Zij willen dit onderwerp hoger op de agenda krijgen. Premier Rutte vindt aandacht voor de visserij ook belangrijk, maar vreest dat het averechts zal werken als Nederland daar gelijk een prioriteit van maakt.

Referendum in Turkije

In Turkije stemde een nipte meerderheid voor een grondwetherziening die leidt tot meer macht voor Erdogan. Veel woordvoerders zien dat als een slechte ontwikkeling. Van Ojik (GroenLinks) bijvoorbeeld is bezorgd over de verdere aantasting van burgerlijke vrijheden in Turkije en het mogelijk zelfs invoeren van de doodstraf.

Volgens Leijten komt Turkije steeds verder af te staan van de Europese Unie. Daarom moeten de onderhandelingen over toetreding tot de EU worden opgeschort of zelfs stoppen. Dat vinden ook Van Rooijen, Maeijer en Voordewind.

Stemgedrag Turkse Nederlanders

Verschillende Kamerleden vinden het zorgelijk dat veel Turkse Nederlanders voor het referendum hebben gestemd. Ook minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vind het "heel apart dat iemand die in een vrij land woont met een zeker gemak vrije rechten aan anderen in een ander land ontzegt".

Volgens Baudet en Ten Broeke laat het stemgedrag van Turkse Nederlanders zien dat er een groot probleem is met de integratie en met inmenging vanuit Turkije. Maar Van Ojik wil geen overhaaste conclusies trekken uit het stemgedrag van Turkse Nederlanders. Volgens Kuzu (DENK) gaat het niet om de integratie, maar juist om de acceptatie van Turkse Nederlanders: je moet hen gewoon zien als Nederlanders.

De Kamer stemt op 20 april over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.