Kamer bespreekt Nationale Energieverkenning

8 maart 2018, debat - Haalt Nederland de afgesproken energiedoelen? En hoe zorgt minister Wiebes (Klimaat) voor voldoende draagvlak? Die vragen staan centraal in het debat over de Nationale Energieverkenning 2017.

In 2013 sloten de overheid en ruim 40 organisaties een energieakkoord dat onder meer zou moeten leiden tot 14% hernieuwbare energie in 2020. Bovendien wil het kabinet de CO2-uitstoot in 2030 met minstens 49% teruggedrongen hebben. Om dat doel te bereiken komt er een nationaal klimaatakkoord.

Er moet echt een tandje bij, anders halen we de doelen niet, vat Dik (ChristenUnie) de conclusies van de Nationale Energieverkenning samen. Iedereen zal inderdaad op zijn tenen moeten lopen en het uiterste moeten doen, geeft minister Wiebes toe. "We moeten alles op alles zetten."

Nationaal klimaatakkoord

In het regeerakkoord is afgesproken dat Nederland inzet op minimaal 49% CO2-reductie in 2030. Om dat doel te bereiken heeft het kabinet een nationaal klimaatakkoord aangekondigd. Vijf verschillende sectortafels gaan daarvoor eerst afspraken op hoofdlijnen maken.

Van der Lee (GroenLinks) complimenteert minister Wiebes met het tempo dat hij maakt. Maar informeer de Kamer wel goed over de voortgang, dringt hij aan, en maak inzichtelijk wat de kosten worden.

We moeten niet mee willen onderhandelen, vindt Yesilgöz (VVD). De Kamer geeft de tafels een opdracht mee, en vervolgens moeten bedrijven, industrieën en organisaties er samen uit zien te komen. Wel zou de politiek volgens haar belemmerende wet- en regelgeving zo veel mogelijk moeten wegnemen.

Wie worden erbij betrokken?

Zorg dat er genoeg groene partijen aan tafel zitten, bepleit Wassenberg (PvdD). Want anders is het klimaatakkoord volgens hem bij voorbaat tot mislukken gedoemd.

Mulder (CDA) wil ook gewone burgers actief bij de klimaattafels betrekken, bijvoorbeeld via internetconsultaties. Bovendien zou het maatschappelijk draagvlak een belangrijk uitgangspunt voor het kabinetsbeleid moeten zijn, vindt zij.

Op aandringen van Jetten (D66) en Mulder (CDA) zegt Wiebes toe dat ook de luchtvaart en de maritieme sector betrokken worden bij de klimaattafels.

Wie betaalt de rekening?

Beckerman (SP) waarschuwt voor een ongelijke verdeling van de kosten. De armste gezinnen zijn over een paar jaar 20% van hun inkomen kwijt aan de energierekening, terwijl de kosten voor de zware industrie veel minder stijgen. Verdeel de lasten waar mogelijk naar draagkracht, betoogt Sazias (50PLUS). Ook Moorlag (PvdA) wil de rekening eerlijk verdelen: laat vervuilers betalen voor een schone toekomst.

Duurzaamheid en een lagere energierekening gaan niet samen, stelt Kops (PVV): linksom of rechtsom betaalt de burger voor de klimaatambities van het kabinet. Dat klopt, zegt Wiebes, en juist daarom is het belangrijk dat het niet te duur wordt. Want "liefde gaat door de maag, maar draagvlak gaat door de portemonnee", aldus de minister.

De Kamer stemt op 13 maart over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk dit debat terug via Debat Gemist