Energiebedrijf Eneco is op dit moment in publieke handen, want de huidige aandeelhouders zijn 53 gemeenten. Maar sommige gemeenten hebben de wens hun aandelen te verkopen. Die beslissing zal overigens pas echt genomen worden na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

In de Kamer wordt heel verschillend gedacht over de wenselijkheid van verkoop van Eneco. Sommige woordvoerders zien grote bezwaren, anderen wijzen erop dat de gemeenten hierover zelf kunnen besluiten.

Niet aan de Kamer

Volgens Yeşilgöz (VVD) is er voor de Kamer geen enkele reden om zich te mengen in de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Ook Jetten (D66) vindt dat de landelijke overheid hier eenvoudigweg niet over gaat.

Minister Wiebes benadrukt dat gemeenten overheden en democratieën zijn en er dus zelf over kunnen beslissen. Moorlag (PvdA) is dat op zich met hem eens, maar vindt dat dit niet wegneemt dat de Kamer er iets van mag vinden.

Duurzaamheid in gevaar?

Van de grotere energiebedrijven is Eneco een van de duurzaamste. Wassenberg (PvdD) vreest dat die duurzame missie van Eneco gevaar loopt bij een overname door een commerciële partij. Ook grote energieafnemers als NS, KPN en Albert Heijn hebben die vrees uitgesproken.

Beckerman (SP) wijst op de klimaatdoelen, die de komende jaren een grote uitdaging zullen vormen. Volgens haar zijn die makkelijker te halen als Eneco in publieke handen blijft. Zij stelt voor de aandelen die beschikbaar komen te laten opkopen door andere gemeenten en de rijksoverheid.

Van der Lee (GroenLinks) voorspelt dat door de energietransitie de positie van netwerken en energieproducenten gaat veranderen. Met het oog op die verandering zou het volgens hem onverstandig zijn als Eneco op de markt komt. Hij vraagt de minister daar onderzoek naar te doen.

Wiebes vindt dat de energietransitie niet moet afhangen van de vraag wie de eigenaar is van een energiebedrijf. De transitie hangt wat hem betreft ook niet puur van de overheid af, want iedereen moet daar volop aan meedoen.

Werkgelegenheid

Toen Essent en Nuon aan het buitenland werden verkocht, leidde dat tot banenverlies, herinnert Kops (PVV) zich. Dat kan volgens hem nu ook bij Eneco gebeuren.

Ook Mulder (CDA) is bezorgd over de werkgelegenheidseffecten. Ook al is het volgens haar aan de gemeenten of die al dan niet hun aandelen verkopen, het verlies van werkgelegenheid zou de minister van Economische Zaken aan het hart moeten gaan.

Wiebes antwoordt dat er de komende jaren juist méér mensen nodig zullen zijn in de energiesector om de energietransitie waar te maken. Volgens hem is er dus eerder een tekort aan mensen om al die vacatures te vervullen.

Energieprijs

Kops (PVV) en Mulder (CDA) vragen de minister wat dit gaat betekenen voor de energierekening. Die moet door een overname niet gaan stijgen. Volgens Wiebes komt meer concurrentie tussen energiebedrijven de betaalbaarheid van energie juist ten goede.

De Kamer stemt op 13 maart over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort.
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist.