De fractievoorzitters van de onderhandelende partijen betreuren het dat ze er niet zijn uitgekomen. De verschillen, vooral bij het onderwerp migratie maar ook bij klimaat- en inkomensbeleid, bleken te groot. Maar waren er echt 61 dagen nodig om die conclusie te trekken?, vraagt Kuzu (DENK) zich af.

Schippers' voorstel om de mogelijkheden voor coalitievorming opnieuw te verkennen krijgt brede steun.

Definitief vastgelopen?

Staat er echt een punt achter, of staat er een komma? Iets wat is vastgelopen, zegt Krol (50PLUS), kan met smeerolie weer op gang komen. Segers (ChristenUnie) vraagt de onderhandelaars van CDA, VVD, D66 en GroenLinks om duidelijkheid. Daar sluit Asscher (PvdA) zich bij aan: deze formatiepoging moet eerst worden afgerond, voordat er wordt gekeken naar andere mogelijkheden.

  • Pechtold (D66): de onderhandelingen zijn ten volle gevoerd
  • Klaver (GroenLinks): de breuk is niet cosmetisch
  • Buma (CDA): een lijmpoging is niet realistisch
  • Rutte (VVD): een coalitie tussen VVD en GroenLinks is zeer onwaarschijnlijk

Migratie

De onderhandelingen tussen CDA, VVD, D66 en GroenLinks zijn vastgelopen op het onderwerp migratie. "De vereiste gemeenschappelijke basis voor voortzetting van de besprekingen en de totstandkoming van een akkoord ontbreekt", zo stelden de onderhandelaars volgens de informateur vast.

Op welk specifiek punt zijn de onderhandelingen geklapt? Inzicht daarin is volgens Roemer (SP), Asscher en Segers nodig om te kunnen adviseren over het verdere verloop van de formatie. Van der Staaij (SGP) vraagt zich af tussen welke partijen de kloof het grootst was.

Voor GroenLinks "was een principiële ondergrens bereikt", zegt Klaver. Maar de onderhandelaars gaan niet in op het specifieke geschilpunt. Vertrouwelijkheid is belangrijk, benadrukt Rutte. Die schenden maakt volgens hem de kans op succes in een volgende formatiepoging kleiner.

Vervolg

Hoe moet het nu verder met de onderhandelingen over een nieuwe coalitie?

  • Thieme (PvdD): streef naar een groen kabinet, zonder het CDA
  • Wilders (PVV): een stevig immigratiebeleid is in het landsbelang en daarvoor is de PVV nodig
  • Roemer: onderzoek de mogelijkheid van een centrumlinks kabinet, zonder de VVD
  • Baudet (FvD): komt tot een "kenniskabinet" dat problemen voortvarend aanpakt, te beginnen met immigratie

De Kamer sprak eerder op 28 maart over de formatie. Zij stemt aansluitend op het debat over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.