Interpellatie over niet naar Kamer sturen rapport Natuurherstelverordening

29 februari 2024, interpellatie - Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) stuurde het Impactassessment Verordening Natuurherstel aanvankelijk niet naar de Kamer, maar later toch. De Kamer debatteert er met haar over.

Het Impactassessment Verordening Natuurherstel is een rapport over wat deze Europese verordening voor Nederland betekent. Er wordt ingegaan op welke aanpak en organisatie nodig zijn, wat de urgentie is en wat de maatschappelijke kosten en baten zijn.

Het rapport moest eerst binnen het kabinet worden besproken, zo was het oordeel van Van der Wal, en kon pas daarna naar de Kamer. Na aandringen van de Kamer stuurde ze het alsnog. Dit was nadat het Europees Parlement had gestemd over de Natuurherstelverordening.

Interpellatie

De aanvankelijke weigering van Van der Wal om het impactassessment naar de Kamer te sturen, voor de stemming in het Europees Parlement, was aanleiding voor Van der Plas (BBB) om in een interpellatie de minister ter verantwoording te roepen. Artikel 68 van de Grondwet verplicht de regering om het parlement te informeren. Naar haar oordeel verdient de minister "een gele kaart" omdat ze dat niet direct heeft gedaan.

De bedoeling was om het rapport morgen, na bespreking in de ministerraad, met de Kamer te delen, zegt Van der Wal, en daarbij gelijk een kabinetsappreciatie te geven. Die appreciatie geeft meer context en de input van verschillende departementen. De Kamer kan die gebruiken in het debat over de inzet van Nederland in de Europese Raad.

Informatierecht

De Kamer heeft recht op honderd procent transparantie, vindt Nijhof (PVV), en daarom had de minister het rapport sneller naar de Kamer moeten sturen. Het is "zeer kwalijk" dat het grondwettelijk recht op inlichtingen niet is nageleefd en de informatievoorziening is vertraagd, vindt Hertzberger (NSC), ook omdat de Natuurherstelverordening grote gevolgen heeft voor Nederland.

Het informatierecht is belangrijk, zegt Van Campen (VVD), maar het is begrijpelijk en logisch dat de minister het rapport eerst wilde appreciëren. De Groot (D66) vindt dat Van der Wal goed heeft uitgelegd waarom ze het rapport later wilde sturen. Een heleboel te doen over niks, is het oordeel van Bromet (GroenLinks-PvdA).

Natuurherstel

Het is goed nieuws dat het Europees Parlement voor de Natuurherstelverordening heeft gestemd, betoogt Kostić (PvdD): natuur heeft een waarde van zichzelf, maar we hebben als mensen de natuur ook nodig. En de kosten van niets doen zijn vele malen hoger dan de kosten van natuurherstel.

De Kamer stemt op 5 maart over de tijdens het debat ingediende motie. Op een later moment vindt er een inhoudelijk debat plaats over de Natuurherstelverordening.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort.
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Direct.