Initiatiefwetsvoorstel herziening partneralimentatie afgerond

6 december 2018, initiatiefwetsvoorstel - Van Oosten (VVD), Kuiken (PvdA) en Groothuizen (D66) willen de duur van de partneralimentatie verkorten. De Kamer sprak er eerder over op 27 juni 2018. Daarna hebben de initiatiefnemers hun wetsvoorstel op enkele punten aangepast.

Partneralimentatie duurt nu maximaal twaalf jaar. De initiatiefnemers willen dat dit de helft van de duur van het huwelijk wordt, met een maximum van vijf jaar. Wel komt er een hardheidsclausule en zijn er enkele uitzonderingsgevallen. De verwachting is dat de nieuwe wet ingaat op 1 januari 2020.

Een lange alimentatieduur bevordert de financiƫle onafhankelijkheid niet, zegt minister Dekker (Rechtsbescherming) in zijn rol als adviseur van de Kamer. Hij heeft geen bezwaar tegen het initiatiefwetsvoorstel.

Van Gent (VVD) stelt vast dat er een breed draagvlak is voor het initiatiefwetsvoorstel. Partneralimentatie wordt korter, eerlijker en simpeler, zo vat Raemakers (D66) het samen. Ook Markuszower (PVV) steunt het initiatiefwetsvoorstel. Maar Van der Graaf (ChristenUnie) is kritischer: is er wel aandacht voor de lotsverbondenheid en voortdurende solidariteit tussen ex-partners?

Alimentatiegerechtigden boven de 50

Vrouwen van boven de 50 zijn vaker financieel afhankelijk van hun echtgenoot. De initiatiefnemers hadden in hun wetsvoorstel al een regeling getroffen voor 57-plussers die minimaal vijftien getrouwd zijn geweest: zij krijgen maximaal tien jaar alimentatie. Naar aanleiding van vragen van de Kamer hierover wordt deze groep verruimd tot iedereen die voor 1970 is geboren.

Wat gebeurt er in de toekomst met alimentatiegerechtigden tussen 50 en 57 jaar? Die hebben zich kunnen instellen op de nieuwe wetgeving, zegt Van Oosten. Hij verwacht bovendien dat de arbeidsmarkt voor vrouwen en mannen steeds gelijker wordt, net als de verdeling van arbeid en zorg.

Niet alle woordvoerders zijn ervan overtuigd dat de positie van mannen en vrouwen wel zo gelijk is. De maatschappelijke realiteit is vaak anders, denkt Van der Staaij (SGP). Het zou volgens Buitenweg (GroenLinks) in ieder geval goed onderzocht moeten worden. Maar minister Dekker betwijfelt of dat iets toevoegt aan onderzoeken die al lopen.

AOW                                             

De alimentatieplicht eindigt als de onderhoudsplichtige voormalige echtgenoot de AOW-leeftijd bereikt, zo stond oorspronkelijk in het initiatiefwetsvoorstel. Maar Kerstens (PvdA) en Van Nispen (SP) vinden dat onrechtvaardig. De initiatiefnemers komen aan hun bezwaren tegemoet en schrappen deze bepaling.

Hardheidsclausule

In schrijnende gevallen kan de duur van de partneralimentatie langer zijn, zo regelt het initiatiefwetsvoorstel. Van Dam (CDA) en Van Nispen (SP) pleiten voor een ander toetsingskader, zodat er meer groepen onder de hardheidsclausule vallen. Daarbij denken ze onder anderen aan alimentatiegerechtigden die voor of tijdens het huwelijk arbeidsongeschikt of ziek zijn geworden. De initiatiefnemers reageren positief.

Jonge kinderen

Bij huwelijken met kinderen jonger dan 12 jaar is de alimentatieduur maximaal twaalf jaar, zo bepaalt het initiatiefwetsvoorstel. Kan die leeftijdsgrens niet verhoogd worden? Van Dam (CDA) en Van der Staaij (SGP) pleiten daarvoor, maar de initiatiefnemers zien er niets in.

De Kamer sprak eerder op 27 juni over het initiatiefwetsvoorstel. Zij stemt op 11 december over het wetsvoorstel en ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk debatten terug via Debat Gemist