Het debat over de politie komt eigenlijk te vroeg, vinden Van Dijk (PvdA) en Van Oosten (VVD). Zij hadden liever gewacht op de evaluatie van de vorming van de nationale politie en het aantreden van een nieuwe minister. Maar de politieorganisatie moet snel duidelijkheid krijgen, benadrukt Helder (PVV), die hoopt op het vrijmaken van extra geld bij de formatiebesprekingen.

Lokaal niveau

Lokale bestuurders moeten meer zeggenschap krijgen over de inzet van politiecapaciteit, betoogt Van Engelshoven (D66), zodat men beter kan inspelen op lokale problemen.

Men is volgens Özütok (GroenLinks) op lokaal niveau vaak ontevreden over de beschikbaar gestelde politiecapaciteit. Steeds meer steden tuigen daarom een "gemeentelijke politie" op, stelt Van Raak (SP) vast, door het inhuren van particuliere beveiligers, straatcoaches en gemeentelijke handhavers. Zijn conclusie dat de nationale politie niet levert, deelt de minister niet.

Ondermijnende criminaliteit

Heeft de nationale politie voldoende aandacht voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit? Hierover is Van Dijk kritisch. Bestrijd lokale ondermijnende criminaliteit door criminelen snel aan te pakken, suggereert Van Dam (CDA): zo houden we ze klein.

Van Oosten wil dat signalen over georganiseerde criminaliteit beter worden opgepakt. Dat zou volgens Van Engelshoven kunnen door de basisteams meer recherchecapaciteit te geven.

Het is belangrijk dat informatie van de basisteams over georganiseerde criminaliteit naar boven doorstroomt, zegt de minister. Goede ICT is daarbij volgens hem belangrijk.

Platteland

Van Dam wijst op de problemen op het platteland, waar de hennepmaffia steeds meer invloed lijkt te krijgen. In tegenstelling tot steden hebben plattelandsgemeenten vaak geen middelen om zelf handhavers in te huren, zegt Van Raak.

Volgens Krol (50PLUS) ontstaat het beeld van een politieloos platteland waar criminelen vrij spel hebben. Elke gemeente zou volgens hem in ieder geval één politiebureau, -post of -loket moeten hebben. Maar het zou te veel capaciteit vergen om die allemaal te bemensen, reageert Blok.

De Kamer stemt op 26 september over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk het debat terug via Debat Gemist