Nederland haalt de klimaatdoelen die voortvloeien uit de rechterlijke uitspraak in de Urgendazaak niet, stelt Van der Lee (GroenLinks) vast. Daarom zou er volgens hem meer moeten gebeuren om de CO2-uitstoot terug te brengen.

Sluiting minst efficiënte kolencentrale

In de wet kan worden vastgelegd dat de minst efficiënte kolencentrale in 2023 sluit, oppert Van der Lee (GroenLinks). Zijn verwachting is dat de resterende kolencentrales hierdoor de concurrentie met elkaar aangaan en zullen innoveren om hun CO2-uitstoot te verlagen.

Is dit de beste manier om de doelen te halen? Van Otterloo (50PLUS) vraagt zich dat af. Wiebes denkt van niet. De positie van de kolencentrales is ongelijk omdat die wordt bepaald door de "toevallige uitstoot van 2018" en niet meer kan worden beïnvloed. Daarom is in zijn ogen het voorstel van Van der Lee juridisch niet houdbaar.

Ook waarschuwt de minister dat na sluiting van een extra kolencentrale een vervuilende bruinkoolcentrale in Duitsland de elektriciteitsproductie kan overnemen.

De Kamer sprak eerder op 26 juni over het wetsvoorstel van minister Wiebes om het gebruik van kolen voor elektriciteitsopwekking op termijn te verbieden. Aan het eind van de vergadering van 4 juli heeft de Kamer gestemd over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist