De provincie Gelderland is van plan 343 eiken te kappen langs de N319 in de Achterhoek. Vorig jaar stelde minister Van Nieuwenhuizen 50 miljoen beschikbaar om de bermen langs N-wegen veiliger te maken.

Kröger vreest dat hierdoor "eeuwenoud landschap verdwijnt". Provincies zouden te radicaal kiezen voor het kappen van gezonde bomen en niet voldoende kijken naar alternatieven, zoals snelheidsverlaging en verkeerscontroles. Kan de minister daarom een richtlijn opstellen?

Bomenkap moet een uiterst middel zijn, bevestigt de minister, want soms biedt het verharden van de berm of het plaatsen van vangrails uitkomst. Van Nieuwenhuizen benadrukt dat provincies de gevolgen voor duurzaamheid en de natuur goed moeten onderbouwen om in aanmerking te komen voor het geld dat ze beschikbaar heeft gesteld.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist