GroenLinks: Rutte moet maatregelen Trump steviger afkeuren

31 januari 2017, mondelinge vragen - Klaver (GroenLinks) wil dat de minister-president de Amerikaanse inreisbeperkingen feller afkeurt. Dat niet de premier, maar minister Koenders (Buitenlandse Zaken) zijn vragen beantwoordt, vindt hij "exemplarisch" voor de terughoudendheid van Rutte.

De inreisbeperkingen van president Trump voor mensen uit moslimlanden noemt Klaver een fundamentele schending van mensenrechten en westerse waarden. Zoiets moet direct op het hoogste niveau worden afgekeurd. Waarom spreekt de minister-president zich niet duidelijker uit?

Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) somt de maatregelen op die het kabinet sinds Trumps inreisbesluit heeft genomen. Er is een verklaring opgesteld en Nederland heeft Europese vertegenwoordigers in Washington bijeengeroepen voor overleg. Daarnaast zoekt het kabinet uit wat de gevolgen zijn voor Nederlandse burgers met een dubbele nationaliteit.

De onderhandelingen met Amerika over "preclearance" op Schiphol zijn inmiddels opgeschort, meldt Koenders. Daarbij gaat het over de mogelijkheid om Amerikaanse autoriteiten op Schiphol de Amerikaanse paspoortcontrole te laten uitvoeren. Volgens Klaver zou dit door de inreisbeperkingen kunnen leiden tot medewerking aan discriminerende maatregelen op Nederlands grondgebied.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

Naar boven