Gevolgen sluiting verzorgingshuizen besproken

22 januari 2015, debat - Gaat de sluiting van verzorgingshuizen niet te snel? De Kamer debatteert hierover met staatssecretaris Van Rijn (Welzijn).

Het beleid van de staatssecretaris is erop gericht dat ouderen minder snel in een verzorgingshuis terechtkomen. Enerzijds komt dit tegemoet aan de wens van velen om langer thuis te blijven wonen. Anderzijds wordt de stijging van de zorgkosten zo beperkt. Maar volgens Gerbrands (PVV) en Krol (50PLUS) gaat het veel te snel, waardoor verzorgingshuizen sluiten, kwetsbare mensen in de knel komen en wachtlijsten langer worden. Maar Van 't Wout (VVD) en Van Dijk (PvdA) wijten die langere wachtlijsten aan het inkoopbeleid van zorgkantoren, die onvoldoende rekening houden met voorkeuren.

Ook thuiszorg krijgt te maken met bezuinigingen

Het is lastiger geworden om een plek te krijgen in een verzorgingshuis. Dat gemeenten daarbovenop fors bezuinigen op de thuiszorg, noemt Siderius (SP) een "giftige cocktail": zorgbehoevenden komen in de knel en thuiszorgmedewerkers worden ontslagen of moeten loon inleveren. Als thuiszorgorganisaties failliet gaan, moeten werknemers volgens haar tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden worden overgenomen door een andere organisatie. Krol is dat met haar eens: het moet afgelopen zijn met het gesol met thuiszorgmedewerkers. Van Rijn wijst op de wettelijke waarborgen voor de continuïteit van zorg en de betaling van fatsoenlijke lonen.

Aanjaagteam voor langer zelfstandig wonen

De staatssecretaris heeft een aanjaagteam ingesteld dat nieuwe initiatieven moet stimuleren om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Zorginitiatieven die niet binnen de bestaande regels vallen, moeten volgens Van Dijk meer ruimte krijgen. Keijzer (CDA) wil dat er meer haast wordt gemaakt met het ombouwen van verzorgingshuizen naar seniorenappartementen of verpleeghuisplekken. Per geval wordt bezien wat op regionaal niveau de beste keuze is, reageert de staatssecretaris.

De Kamer stemt 27 januari over de ingediende moties .

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.