Eigen risico blijft gelijk, zorgpremie stijgt

25 september 2017, wetsvoorstel - Het eigen risico in de zorgverzekering wordt voor 2018 niet verhoogd en blijft dus €385. De kosten van het uitblijven van die verhoging worden betaald uit een stijging van de zorgpremie.

In de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting staat dat het eigen risico naar €400 stijgt. Maar VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, de partijen aan de formatietafel, willen die verhoging tegenhouden. Om dat te kunnen betalen verhogen ze de jaarlijkse zorgpremie met €9.

Het voorstel past volgens Arno Rutte (VVD) in een "fatsoenlijke solidariteit tussen gezonde en zieke mensen". Hij wijst erop dat een stijgende zorgpremie voor mensen met een laag inkomen wordt gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag.

Dijkstra (D66) spreekt van "een solidaire maatregel": iedereen betaalt iets meer en niet alleen de mensen die zorg nodig hebben.

Dat het bevriezen van het eigen risico gepaard gaat met een hogere zorgpremie is volgens Dik (ChristenUnie) onvermijdelijk, gezien de systematiek in de wet.

Keijzer (CDA) ziet het wetsvoorstel als het resultaat van "een compromis aan de formatietafel". Verdergaande voorstellen passen wat haar betreft niet in de spoedprocedure die dit wetsvoorstel noodgedwongen doorloopt.

Geen principiële wijziging. Dat is het oordeel van minister Schippers (Volksgezondheid) over het wetsvoorstel dat zij op verzoek van de formerende partijen heeft opgesteld. Zij verwijst naar haar "diep demissionaire status" bij het afwijzen van verdergaande voorstellen.

Oppositie verenigd

De voltallige oppositie is ontevreden over het wetsvoorstel en stelt aanpassingen voor.

  • geen stijging van de zorgpremie

  • verlaging van het eigen risico in plaats van bevriezing

  • afschaffing van de koppeling tussen eigen risico en zorguitgaven

Voorkom stijging zorgpremie

De verhoging van de zorgpremie schiet de oppositiepartijen in het verkeerde keelgat. Ellemeet (GroenLinks) wil dat het Rijk de zorgverzekeraars voor één jaar tegemoetkomt, zodat die hun premies niet hoeven te verhogen. Maar Schippers ziet dat als een aantasting van het private zorgstelsel. Bovendien werkt het het voorstel volgens haar denivellerend.

Verlaag het eigen risico

Geen bevriezing maar verlaging van het eigen risico. De oppositiepartijen stellen gezamenlijk een eerste stap voor: een verlaging met €100 tot €285 in 2018. Het geld daarvoor moet uit het begrotingsoverschot komen.

Marijnissen (SP) wil eigenlijk helemaal af van het eigen risico, dat zij een boete op ziek zijn noemt. Agema (PVV) is het ermee eens: het is onaanvaardbaar dat een op de vijf Nederlanders door het hoge eigen risico zorg mijdt.

De kosten in de zorg kunnen flink omlaag, denkt Sazias (50PLUS), bijvoorbeeld door meer samenwerking en minder bureaucratie, door een betere inkoop van medicijnen en door efficiëntere zorgverzekeraars. Vlot babbelende mannen in krijtstreeppakken gaan er met het zorggeld vandoor, zegt Kuzu (DENK).

Ontkoppel eigen risico en zorguitgaven

Het eigen risico is gekoppeld aan de zorguitgaven. Gezien de ramingen van de zorguitgaven zal het eigen risico dus blijven stijgen, constateert Nijboer (PvdA). Alle oppositiepartijen steunen zijn voorstel om die koppeling op te heffen.

De Kamer sprak eerder over het eigen risico op 20 september. Zij stemt op 26 september over het wetsvoorstel en de ingediende motie.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk het debat terug via Debat Gemist