Eigen risico blijft in 2018 gelijk

20 september 2017, debat - De vier formerende partijen hebben afgesproken de stijging van het eigen risico tegen te houden. In 2018 blijft het eigen risico dus €385. Toch is er veel kritiek in de Kamer.

In de begroting voor 2018, die op Prinsjesdag gepresenteerd is, staat dat het eigen risico naar €400 stijgt. Een verhoging die automatisch plaatsvindt omdat de zorgkosten stijgen.

Om iets tegen de stijging van het eigen risico te doen, moet er voor 1 oktober een spoedprocedure gestart worden. De vier formerende partijen - VVD, CDA, D66 en ChristenUnie - namen alvast een eerste coalitiebesluit: het eigen risico gaat volgend jaar niet omhoog en blijft €385.

Ontevreden

Misschien hoopten de formerende partijen op tevreden collega's nu de stijging niet doorgaat, maar die treffen zij niet in dit debat. Nijboer (PvdA) bijvoorbeeld benadrukt dat ChristenUnie en CDA in hun verkiezingsprogramma juist voor verláging van het eigen risico waren.

Kuzu (DENK) voelt zich "bedrogen en beduveld". Als mensen nu al niet naar de dokter durven vanwege de kosten, dan durven ze dat volgend jaar ook niet, denkt hij. Mensen zullen nog steeds zorg mijden, vreest ook Sazias (50PLUS).

Een boete op ziek zijn, noemt Marijnissen (SP) het eigen risico. Met Ellemeet (GroenLinks), Agema (PVV) en Arissen (PvdD) is zij een voorstander van afschaffen. Afschaffing willen zij onder andere bekostigen uit de reserves van de zorgverzekeraars en het aanpakken van verspilling en bureaucratie.

Premie stijgt

Om het eigen risico niet te laten stijgen in 2018, wordt de zorgpremie wel met €10 verhoogd. Een klassieke vestzak-broekzakconstructie, oordeelt Baudet (FvD). Een andere veelgenoemde karakterisering is: een sigaar uit eigen doos.

Maar volgens minister Schippers (Volksgezondheid) kan de premiestijging niemand verbazen. Zorg moet gewoon betaald worden. Als het niet uit het ene potje komt, dan moet het uit een ander potje komen.

Ook Keijzer (CDA) en Dik (ChristenUnie) benadrukken dat premiestijging onvermijdelijk is, want zorg is niet gratis.

Arno Rutte (VVD) vindt de maatregelen goed voor de solidariteit en betaalbaarheid in de zorg. Bovendien stijgt de zorgtoeslag mee met de premie zodat lage inkomens worden gecompenseerd, vult Dijkstra (D66) aan.

De Kamer stemt op 21 september over de ingediende moties .

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk het debat terug via Debat Gemist