Eerste termijn begroting Binnenlandse Zaken

17 oktober 2023, begroting - De Kamer bespreekt de begroting van Binnenlandse Zaken. In deze eerste termijn komen de woordvoerders van de verschillende fracties aan het woord.

De Kamer behandelt de begroting van Binnenlandse Zaken met uitzondering van het onderdeel Wonen, dat apart wordt besproken. In dit debat komen onder andere de financiën van de gemeenten, overheidscommunicatie, de staat van de democratie en de bestrijding van discriminatie aan de orde.

Financiën gemeenten

Temmink (SP) en Nijboer (PvdA, ook namens GroenLinks) vragen aandacht voor de financiële problemen waarin gemeenten verkeren. Zij doen dat in dit debat omdat het Gemeentefonds onder Binnenlandse Zaken valt.

Ieder jaar is het budget voor gemeenten weer onzeker en te klein, zegt Temmink. Er zijn veel taken naar de gemeenten overgeheveld, maar vaak met te weinig geld daarbij. Gemeenten moeten keuzes maken in schaarste en dat gaat bibliotheken en buslijnen kosten, concludeert Nijboer.

Simons (VVD) ziet dat de werkdruk bij gemeenten oploopt doordat zij meer taken krijgen. Hij pleit daarom voor meer ondersteuning van de gemeenten.

Begrijpelijke taal

Verschillende woordvoerders bepleiten een recht op begrijpelijke taal. Teunissen (D66) vindt het voor het vertrouwen in de democratie een vereiste dat de communicatie van de overheid voor iedereen toegankelijk is.

Van Dijk (CDA) steunt dit plan, want "verbinden doen we voor een belangrijk deel met taal". Ook Van der Graaf (ChristenUnie) benadrukt het belang van een toegankelijke en benaderbare overheid.

Democratie

De betrokkenheid van burgers bij de Nederlandse democratie is belangrijk, zeggen verschillende woordvoerders. Tegen die achtergrond pleit Sneller (D66) voor meer geld voor ProDemos, de organisatie die met name jongeren meer wil leren over de rechtsstaat en de democratie.

Samen met Bisschop (SGP) vraagt Sneller ook aandacht voor de positie van Parlement.com, een website met onafhankelijke informatie over de Nederlandse parlementaire democratie. Ook deze organisatie verkeert in een financieel moeilijke situatie.

Bosma (PVV) vindt dat Nederland een gemankeerde democratie is geworden, waarin "een kleine groep, namelijk de hogeropgeleiden, z'n zin krijgt". Van Meijeren (FvD) kaart de "systeemcorruptie" aan die hij in de huidige stand van de democratie ziet.

Discriminatie

Omdat minister De Jonge ook coördinerend minister discriminatiebestrijding is, krijgt hij verschillende vragen over discriminatie en racisme. Volgens Van Baarle (DENK) komt dat nog altijd veel voor en verbeteren de cijfers niet. Hij wijst ook op discriminatie binnen de overheid, bijvoorbeeld het institutioneel racisme bij de Belastingdienst in het toeslagenschandaal.

Ook Koekkoek (Volt) maakt zich zorgen over discriminatie en racisme in Nederland. Zij stelt daarom voor om de positie van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme wettelijk vast te leggen.

Het debat over de begroting gaat op 19 oktober verder met de reactie van minister De Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) op de inbreng van de woordvoerders.

Zie ook: