DENK vraagt naar onderzoek met menselijke proefpersonen

30 januari 2018, mondelinge vragen - Heeft Nederland een rol gespeeld bij onderzoek van Volkswagen naar schadelijke effecten van uitlaatgassen op menselijke proefpersonen? Dat vraagt Azarkan (DENK) aan staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastuctuur en Waterstaat).

Volkswagen heeft in Duitsland onderzoek laten doen naar de gezondheidseffecten van uitlaatgassen. Op 29 januari werd bekend dat daarbij mensen als proefpersoon zijn ingezet.

Van Veldhoven verzekert dat dit Duitse onderzoek privaat is gefinancierd en dat er geen Nederlands of Europees belastinggeld voor is gebruikt.

Ook het RIVM doet onderzoek naar gezondheidseffecten van vervuilde lucht, weet Azarkan, en maakt daarbij gebruik van menselijke proefpersonen. Dat klopt volgens de staatssecretaris. Mensen worden daarbij in een gecontroleerde omgeving blootgesteld aan dezelfde lucht die we ook op straat inademen, benadrukt ze.

Onderzoek naar gevolgen van luchtvervuiling is hard nodig om luchtkwaliteitsbeleid en gezondheidszorg op te baseren. Medisch onderzoek met menselijke proefpersonen is volgens Van Veldhoven toegestaan, maar wordt altijd vooraf nauwkeurig getoetst.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk het debat┬áterug via Debat Gemist
Naar boven