Debat over vrouwen die geïntimideerd worden door demonstranten bij abortusklinieken

11 juni 2019, debat - Wanneer gaat het recht op demonstratie over in intimidatie tegen vrouwen die kiezen voor abortus? De Kamer debatteert over die vraag met minister De Jonge (Volksgezondheid).

Aanleiding voor het debat is berichtgeving over protesten bij abortusklinieken, onder meer over intimidatie en agressie bij de abortuskliniek in Rotterdam.

De antiabortusbeweging is volgens Ellemeet (GroenLinks) sterker en beter georganiseerd dan ooit en dat vraagt om "alertheid en een uitgesproken commitment aan de zelfbeschikking van vrouwen". Zij verwijst net als Dijkstra (D66) en Tellegen (VVD) naar recente strengere abortuswetgeving in de Verenigde Staten. Activisten mogen vrouwen geen schaamte of schuld aanpraten, zegt Ploumen (PvdA).

Het gaat bij demonstraties voor abortusklinieken om botsende grondrechten, zegt Hijink (SP): het recht op vrije meningsuiting en de toegang tot zorg. Demonstreren doe je tegen degenen die beleid maken, vindt Tellegen (VVD), niet tegen vrouwen in een kwetsbare positie. Zij hoopt dat vrouwen die zich geïntimideerd of in hun privacy aangetast voelen, aangifte doen.

Volgens Dik (ChristenUnie) past in deze kwestie meer een goed gesprek dan een verhit debat, om recht te doen "aan de kwetsbare positie van vrouwen die onbedoeld zwanger zijn en aan de waarde van het ongeboren leven".

Lokaal gezag

Mulder (PVV) is tegen inperking van het demonstratierechten zolang demonstranten geen geweld gebruiken. Hij vindt het aan de gemeenten om hierop te handhaven. Gemeenten zouden antiabortusactivisten kunnen verplichten om buiten de openingstijden van een kliniek te demonstreren, suggereert Hijink (SP).

Dijkstra (D66) en Tellegen (VVD) refereren aan de door de gemeente ingestelde bufferzone in Rotterdam waar niet gedemonstreerd mag worden. Dat lijkt daar een werkbare oplossing te zijn, voegt Dik (ChristenUnie) toe. Net als Van den Berg (CDA) pleit zij voor lokaal maatwerk.

Gemeenten zeggen vooralsnog geen behoefte te hebben aan verdere richtlijnen of ondersteuning bij het handhaven van de openbare orde en het garanderen van grondrechten, zegt De Jonge. In het najaar gaat de minister daarover weer met de gemeenten in gesprek.

Keuzehulp

Uit heel veel ervaringsverhalen heb ik gehoord dat vrouwen soms een enorme druk ervaren om voor abortus te kiezen, zegt Van der Staaij (SGP). Daarom zouden vrouwen volgens hem eerlijke informatie moeten krijgen over alternatieven voor abortus.

De organisatie Siriz krijgt financiering van het ministerie van VWS voor keuzehulpgesprekken met vrouwen die abortus overwegen. Een voorgenomen fusie tussen Siriz en VBOK (Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind) baart Ellemeet (GroenLinks), Dijkstra (D66), Ploumen (PvdA) en Tellegen (VVD) zorgen. Is die keuzehulp nog wel voldoende onafhankelijk?

Deze voorgenomen fusie doet niets af aan de voorwaarden waaraan Siriz moet voldoen, benadrukt de minister.

De Kamer stemt op 18 juni over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk debatten terug via Debat Gemist