Het kabinet wil de Nederlandse deelname aan de NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan verlengen tot en met 2021. Er zullen 60 extra militairen worden ingezet.

In de Kamer wordt verschillend gedacht over de wenselijkheid en haalbaarheid van de missie. VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP steunen het kabinetsbesluit. Maar PVV, SP, PvdD, 50PLUS en DENK zijn tegen.

Vooruitgang in Afghanistan?

Afghanistan is van heel ver gekomen, stelt Sjoerdsma (D66). Hij ziet verbeteringen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en de positie van vrouwen, maar er is nog veel te doen. Van Helvert (CDA) wil deze "zeer kwetsbare vooruitgang" niet prijsgeven aan de taliban of IS.

Afghanistan kan nog niet op eigen benen staan, meent Ten Broeke (VVD). En een veiliger Afghanistan is ook in het Nederlandse belang. De VVD-woordvoerder wijst erop dat het land nu namelijk geen uitvalsbasis meer is voor terroristen.

Karabulut (SP) bespeurt geen enkele vooruitgang: zeventien jaar oorlog, miljarden geïnvesteerd en de wereld is alleen maar onveiliger geworden. Net als Van Kooten (PvdD) gelooft ze niet dat Afghanistan met militaire middelen kan worden gedemocratiseerd. Dit is "een eindeloze oorlog zonder winnaars", aldus Van Kooten.

Volgens Öztürk (DENK) is er geen maatschappelijk draagvlak in Nederland voor de missie. Laten we daarom niet meegaan met de oorlogszucht van de Verenigde Staten, zo luidt zijn oproep.

Maar het verzoek om verlenging komt mede van de democratisch gekozen president van Afghanistan zelf, reageert minister Blok (Buitenlandse Zaken), die vindt dat Nederland een bijdrage moet leveren aan het garanderen van de internationale veiligheid.

Staat van de krijgsmacht

Kan het Nederlandse leger deze missie wel aan, vraagt Krol (50PLUS) zich af. Er is immers jarenlang fors bezuinigd op Defensie. Daarom lijkt de missie hem nu geen goed idee. Maar juist een kleinschalige missie als deze kan onze krijgsmacht goed aan, denkt Stoffer (SGP).

Ploumen (PvdA) schetst enkele voorwaarden voor het steunen van de missie: uitrusting en materieel moeten afdoende zijn, adequate medische zorg moet gegarandeerd zijn en er moeten afspraken over luchtsteun van bondgenoten zijn.

Minister Bijleveld (Defensie) bevestigt dat deze zaken geregeld zijn. Bovendien benadrukt ze dat deze missie geen negatief effect zal hebben op de basisgereedheid van de krijgsmacht.

Effect van de missie

De voorstanders van de missie wijzen erop dat militaire aanwezigheid niet afdoende is. Een duurzame oplossing valt alleen te bereiken aan de onderhandelingstafel, meent Voordewind (ChristenUnie). Ook Van Ojik (GroenLinks) hamert op het belang van een politieke strategie om de militaire missie effectief te kunnen laten zijn. Daarbij ziet hij ook een rol voor Ontwikkelingssamenwerking weggelegd.

De Roon (PVV) stelt dat niet te meten valt hoe effectief de NAVO-missie is geweest of zal zijn. Volgens hem kan het geld voor de missie dan ook beter besteed worden in Nederland zelf.

De Kamer stemt op 6 juli over de ingediende motie.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist