Debat over registratie van levenloos geboren kinderen

4 oktober 2018, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken) over het voorstel om kinderen die bij geboorte of geboorteaangifte niet meer in leven zijn, officieel in het bevolkingsregister op te nemen.

Doodgeboren kinderen bestaan volgens de wet niet. Van doodgeboren of vlak na de geboorte overleden kinderen wordt een gemeentelijke akte opgemaakt, maar ze worden nooit in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) geregistreerd. Dat miskent de gevoelens van ouders: het kind heeft ooit wel geleefd. Naar aanleiding van een petitie uit 2015 maakt staatssecretaris Knops registratie in het BRP mogelijk voor wie dat wil.

Erkenning

Het wetsvoorstel lokt geen politieke discussies uit, maar Bisschop (SGP) wil het wel markeren: het gaat om erkenning van levenloos geboren kinderen door registratie in het bevolkingsregister. Ze zijn deel van het gezin en als zodanig voortaan ook terug te vinden in de systemen van de overheid, benoemt Bergkamp (D66). Özütok (GroenLinks) stelt dat stil verdriet zo beter een plek kan krijgen.

Ook Knops benadrukt het bijzondere moment: technisch is het een kleine wetswijziging, maar het is er een met grote gevolgen. "Het doet recht aan de emotionele band tussen ouder en kind vanaf de conceptie." De registratiemogelijkheid is bovendien ruim: ook als het jaren geleden is, en ongeacht de duur van de zwangerschap.

Uitvoering

Ambtenaren van de burgerlijke stand mogen zelf de aanvraag voor registratie beoordelen, want een doktersverklaring is niet nodig. Laat die ambtenaar er ruimhartig mee omgaan, bepleit Van der Graaf (ChristenUnie). Van Raak (SP) vraagt ook naar de beoordelingsruimte van de ambtenaar. Die kan hier ruimhartig en coulant mee zijn, meent Knops. "Hiervan gaat niemand misbruik maken."

Het werk is na aanneming van het wetsvoorstel nog niet gedaan, merkt Middendorp (VVD) op: het gaat om de uitvoering in de praktijk. Onder meer Van der Molen (CDA) vraagt om de petitie-indieners te betrekken bij bijvoorbeeld de communicatie over de nieuwe registratiemogelijkheid. Goed idee, vindt de staatssecretaris, want zij weten bij uitstek welke gevoelens er spelen en welke taal zij moeten spreken.

De Kamer stemt op 9 oktober over het wetsvoorstel.

Zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk debatten terug via Debat Gemist