Debat over jongeren die de dupe zijn geworden van sluiting Hoenderloo Groep

21 april 2021, debat – Is er voor de jongeren van De Hoenderloo Groep na de sluiting een geschikte nieuwe plek gevonden? De Kamer debatteert hierover met staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs).

De Hoenderloo Groep, onderdeel van Pluryn en gespecialiseerd in complexe jeugdzorg, sloot in de zomer van 2020 de deuren. Voor ruim 160 jongeren zou een "passende en duurzame vervolgplek" worden gezocht. Geen kind valt tussen wal en schip, zo verzekerde minister De Jonge (Volksgezondheid). Maar in een reportage van EenVandaag vertelden meerdere ouders dat het niet is gelukt om een geschikte plek te vinden.

Sluiting Hoenderloo Groep

Kwetsbare jongeren en hun ouders zijn "belazerd", vindt Kwint (SP). Hun was beloofd dat er een geschikte plek zou komen, maar die blijkt er in de praktijk niet altijd te zijn. Kinderen en hun ouders zijn in de steek gelaten, zegt Maeijer (PVV). Westerveld (GroenLinks) vraagt wat de staatssecretaris gaat doen om hen alsnog te helpen.

Staatssecretaris Blokhuis heeft in een brief aan de Kamer geschreven dat er voor de meeste jongeren wel degelijk een nieuwe plek is gevonden. Dat is een heel ander beeld dan de beleving van de ouders in de reportage, stelt Van der Staaij (SGP) vast. Ook De Neef (VVD) vraagt om uitleg: hoeveel Hoenderloo Groepjongeren zitten momenteel nog thuis en welk perspectief wordt hun geboden?

Op het moment van de sluiting was het idee dat voor alle jongeren een passende plek was gevonden, zegt staatssecretaris Blokhuis. In drie gevallen vonden ouders de aangeboden plek niet geschikt. Maar hij erkent dat signalen van ouders waarschijnlijk niet altijd zijn doorgekomen, omdat ze niet de weg vonden in het systeem. De staatssecretaris wil daarom alsnog in beeld gaan brengen of de betrokken jongeren nu op een goede plek zitten.

We moeten leren van wat er is misgegaan bij de sluiting van De Hoenderloo Groep, benadrukt Raemakers (D66). Hij pleit daarom voor een onafhankelijke evaluatie. Pluryn laat het zowel intern als extern evalueren, antwoordt de staatssecretaris.

De Hoenderloo Groep verzorgde ook onderwijs voor jongeren. Is dit na de sluiting goed overgedragen? Pluryn had een zorgplicht voor plaatsing ergens anders, legt minister Slob uit. Bovendien moesten de ouders ermee instemmen. De onderwijsinspectie heeft hierbij een actieve en positieve rol gespeeld.

Organisatie en financiering jeugdzorg

De jeugdzorg is gedecentraliseerd naar de gemeenten. Dat kwam neer op een verkapte bezuiniging, constateert Gündogan (Volt). Zij vraagt daarnaast aandacht voor de hoge administratieve lasten in de jeugdzorg.

Ceder (ChristenUnie) wijst op perverse prikkels in het systeem. Daardoor worden jongeren met relatief eenvoudige problemen snel geholpen, maar jongeren met complexe problemen niet omdat dit te duur is. Op het moment dat het ingewikkeld wordt, zo sluit Kuiken (PvdA) zich daarbij aan, schiet de zorg tekort. Er moet volgens haar daarom meer passende gespecialiseerde zorg komen.

We kunnen links en rechts dingen verbeteren, zegt de staatssecretaris over de gespecialiseerde hulpverlening. De bedoeling is volgens hem dat er extra geld voor beschikbaar komt.

De sluiting van De Hoenderloo Groep is een uiting van een falend systeem, zegt Simons (BIJ1). Er moet volgens haar van onderop een alternatief plan komen voor de jeugdzorg. De denktank Jeugdsprong heeft daartoe een initiatief genomen.

Zijn er wel voldoende plekken in gezinshuizen en kleinschalige voorzieningen? Peters (CDA) denkt dat die beter geschikt zijn om kwetsbare jongeren te helpen dan grotere instellingen. Staatssecretaris Blokhuis vindt dat regio's dit het beste kunnen inschatten en regelen, iets wat nog met een wetswijziging vastgelegd wordt.

De Kamer stemt op 11 mei over de tijdens het debat ingediende moties.

Zie ook: