Op basis van statistische gegevens concludeert het World Inequality Lab in een rapport dat de wereldwijde ongelijkheid groeit en extreme vormen aanneemt. De mondiale economie is sinds 1980 fors gegroeid, maar van dat extra inkomen heeft de rijkste 0,1% van de wereldbevolking een even groot deel naar zich toe weten te trekken als de armste 50%.

Het rapport biedt interessante perspectieven, zegt minister Kaag. Nationaal beleid doet er volgens haar toe. In Nederland is dat onder andere gebaseerd op "van hulp naar handel".

Economische groei

Becker (VVD) plaatst kanttekeningen bij het rapport van het World Inequality Lab. Dat negeert volgens haar dat de wereldwijde economische groei van de afgelopen tientallen jaren ervoor heeft gezorgd dat steeds minder mensen in extreme armoede leven. Maar Leijten (SP) ziet een ander verband: groeiende ongelijkheid leidt tot lagere groei, onveiligheid en instabiliteit.

Het bestaande systeem van economische groei is gericht op de korte termijn, stelt Van Raan (PvdD) vast, en dat is niet houdbaar. We leven volgens hem op de pof ten koste van toekomstige generaties.

Ontwikkelingssamenwerking

We moeten ons blijven inzetten voor een rechtvaardige wereld met kansen voor iedereen, betoogt Bouali (D66). De Nederlandse uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking zijn volgens hem gericht op het terugdringen van de wereldwijde ongelijkheid.

De wereldwijde inkomensongelijkheid leidt tot conflicten en is een belangrijke oorzaak van migratie, denkt Kuik (CDA). Het is daarom goed dat het beleid voor ontwikkelingssamenwerking zich richt op het bestrijden van ongelijkheid.

Belastingontwijking

Multinationals gebruiken Nederland om belasting te ontwijken, stelt Leijten (SP), wat vooral armere landen treft. Gaat de regering meer doen om dit aan te pakken? Snels (GroenLinks) suggereert om bij het sluiten van belastingverdragen meer nadruk te leggen op de belangen van ontwikkelingslanden.

Er zijn en worden maatregelen genomen om Nederland minder aantrekkelijk te maken als doorsluisland voor brievenbusmaatschappijen, zegt minister Kaag, zoals het invoeren van een bronbelasting. Tegelijkertijd moet volgens haar het Nederlandse vestigingsklimaat aantrekkelijk blijven.

De Kamer stemt op 25 september over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist