Een rechercheur bij de politie-eenheid Den Haag lekte anderhalf jaar lang informatie naar criminelen. Een rotte appel of symptoom van een groter probleem?

Ieder lek is er één te veel, stelt Helder (PVV). Maar omdat er geen sprake lijkt van een patroon, vindt ze dit vooral een zaak voor de korpsleiding.

Toename integriteitsonderzoeken

Van Dam (CDA) maakt zich zorgen over de toename van het aantal integriteitsonderzoeken bij de politie, maar hij wil een duiding van de minister. Betekenen meer onderzoeken dat er meer aandacht voor integriteit is of dat het de verkeerde kant op gaat?

Ondanks de stijging van het aantal onderzoeken zijn er niet meer agenten ontslagen wegens plichtsverzuim, antwoordt Grapperhaus. Volgens hem bewijst de toename van het aantal onderzoeken dat de politie integriteit serieus neemt.

Cultuurverandering

Integriteitskwesties ondermijnen de geloofwaardigheid van de politie, zegt Arno Rutte (VVD). Hij vreest dat er geen sprake is van een incident, maar dat er bij de politie een cultuur is waarin mensen elkaar onvoldoende aanspreken op verkeerd gedrag. Die zwijgcultuur moet wat hem betreft doorbroken worden.

Van Raak (SP) wijst erop dat er jarenlang bezuinigd is op de politie en dat er veel mensen zijn vertrokken. Nu staat de Politieacademie onder druk omdat er snel veel nieuwe mensen nodig zijn. Zorg dan wel dat dat de juiste mensen zijn, adviseert hij de minister.

Daar voegt Den Boer (D66) aan toe dat voorkomen beter is dan genezen. Ze pleit daarom voor extra aandacht voor integriteit en mentale weerbaarheid op de politieopleiding.

zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk debatten terug via Debat Gemist