Debat over een eerdere veroordeling van de verdachte in de zaak-Gino

19 januari 2023, debat - De verdachte in de zaak-Gino is eerder veroordeeld, onder meer voor een zedendelict. De Kamer debatteert hierover met minister Weerwind (Rechtsbescherming).

De 9-jarige Gino verdween op 1 juni 2022 in Kerkrade. Na arrestatie van de verdachte werd hij op 4 juni dood gevonden in Geleen. De verdachte staat terecht voor het ontvoeren, seksueel misbruiken, zwaar mishandelen, doden en verbergen van het stoffelijk overschot van de jongen. Hij werd eerder in 2017, toen hij nog minderjarig was, veroordeeld voor het bedreigen en mishandelen van twee jongens en het misbruiken van zeker een van hen.

Lessen trekken

We moeten lessen trekken uit wat er gebeurd is, zegt Mutluer (PvdA). Zij denkt dat betere en langere begeleiding en monitoring van minderjarige zedendelinquenten kan helpen voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan.

Er zijn veel vragen over wat er fout is gegaan, zegt Sneller (D66), die hoopt dat de onderzoeken van de inspecties meer duidelijkheid zullen brengen. Op basis daarvan wil hij het bestaande systeem verbeteren, zodat we daders op het juiste spoor trekken. De minister belooft de uitkomsten van de onderzoeken terug te koppelen aan de Kamer.

Rol overheid

Schatten we de risico's wel op de juiste manier in? Ellian (VVD) benadrukt dat personen met een potentieel midden- of hoog risico op zware delicten, zoals zedendelicten, niet zomaar vrij rond moeten kunnen lopen. Langdurig toezicht is van essentieel belang voor de bescherming van de samenleving. Ook bij jeugdigen is langdurige ondertoezichtstelling mogelijk, zegt Weerwind.

De overheid heeft in deze zaak gefaald, betoogt Van Haga (Groep Van Haga). Hij verwijst naar een petitie die erop is gericht om zedendelinquenten beter te monitoren. Zwaarder straffen, het langdurig gebruiken van een enkelband en het verbeteren van het toezicht kunnen de samenleving beschermen tegen daders.

Hogere straffen

Te veel daders van ernstige misdrijven lopen vrij rond, terwijl ze vast hadden moeten zitten, zegt Markuszower (PVV). Daders van zedenmisdrijven zouden volgens hem minimaal 20 tot 25 jaar gevangenisstraf moeten krijgen, en wellicht zelfs levenslang.

Knops (CDA) wijst op WODC-onderzoek naar de strafmaat voor jongvolwassenen. Daaruit blijkt volgens hem dat er behoefte is aan een verhoging van de maximale duur van jeugddetentie, van twee naar vier jaar. Wat gaat de minister hiermee doen?

Weerwind wijst op de mogelijkheid van Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen. Zo'n PIJ-maatregel kan twee keer worden verlengd en mag in totaal maximaal zeven jaar duren. Daarna kunnen personen nog worden gevolgd.

De Kamer stemt op 24 januari over de tijdens het debat ingediende moties.

Zie ook:

Naar boven