Debat over dieren in de veehouderij

24 januari 2019, wetsvoorstel - Stalbranden. Biggensterfte. Overlast voor omwonenden van megastallen. Er kan nog veel verbeterd worden in de Nederlandse veehouderij. Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) debatteert met de Kamer over haar aanpak.

Zeugen liggen klem tussen stangen en biggenstaartjes worden onverdoofd afgeknipt. Waarom mag dat niet met gezelschapsdieren maar wel met productiedieren, vraagt Ouwehand (PvdD). De belofte dat dieren in de veehouderij uiterlijk in 2022 hun natuurlijk gedrag moeten kunnen vertonen, wordt volgens haar bij lange na niet gehaald.

De minister zegt te werken aan betere omstandigheden voor vee, maar wijst op een gedeelde verantwoordelijkheid. Zo vindt zij dat de consument zich wel wat beter zou kunnen informeren en meer zou kunnen betalen voor zijn stukje vlees.

Landbouwdieren

Nederland telt zo'n 130 miljoen productiedieren, die worden gehouden voor melk, vlees en eieren. Dat staat op gespannen voet met dierenwelzijn, milieu en gezondheid van mens en dier, zegt Bromet (GroenLinks). Zij wil een sociale regeling voor boeren die hun veestapel verkleinen. Ook Moorlag (PvdA) bepleit een zachte sanering.

Goed dat acht provincies nee hebben gezegd tegen verdere groei van de geitenhouderij, vindt De Groot (D66). Hij wil naar een duurzame kringlooplandbouw: dan daalt het aantal dieren vanzelf.

Schouten werkt aan verduurzaming van de veehouderij. Ook heeft zij geld uitgetrokken voor een warme sanering van de varkenshouderij, waarbij boeren niet onnodig hard worden getroffen.

Boeren

Boeren verdienen waardering en bescherming, stelt Geurts (CDA), want ze produceren ons voedsel en werken voortdurend aan verbetering van het dierenwelzijn. Hij vindt het schandalig dat dierenactivisten boeren bedreigen en hun erf illegaal betreden. Ze maken soms ook gemanipuleerde beeldopnames, vult Lodders (VVD) aan. Wat gaat de minister doen om het "extremisme van deze clubs" te stoppen?

In Nederland praten we met elkaar als we het niet eens zijn, benadrukt Schouten. Zij spoort boeren aan om bij bedreiging aangifte te doen.

Stalbranden

In 2018 kwamen voor het eerst minder dieren om bij stalbranden, maar het waren er toch nog ruim 120.000. Hoe kan het aantal branden verder worden teruggebracht?

  • Geurts (CDA): subsidieer detectiesystemen in ruimtes met apparatuur en elektra

  • Futselaar (SP): maak technische ruimtes in bestaande stallen brandwerend

  • Moorlag (PvdA): verplicht compartimentering en sprinklers bij nieuwbouw

Schouten ziet niets in meer verplichtingen, ook om boeren niet op kosten te jagen. Zij zet vooral in op voorlichting, aangezien de meeste branden het gevolg zijn van menselijk handelen.

Biggensterfte

Ruim 5 miljoen biggetjes sterven kort na de geboorte. Dat is meer dan tien jaar geleden, ondanks dat de sector beterschap beloofde, constateert Futselaar (SP). Het is volgens hem aan de overheid om in te grijpen: verplicht bedrijven om de sterfte te registreren en zo nodig een verbeterplan op te stellen.

Schouten verkiest overleg boven overheidsdwang. Ze gaat met alle partijen in gesprek en wil voor de zomer concrete verbeterdoelen afspreken met varkens-, geiten- en kalverhouders.

Transport levende dieren beperken

Gekantelde vrachtwagens, botbreuken, dieren die uren in de file vaststaan bij extreme temperaturen: er gaat nog veel mis tijdens diertransporten. Omdat niet alle EU-landen de regelgeving willen aanscherpen, vraagt Dik (ChristenUnie) het kabinet om afspraken te maken in een Europese kopgroep.

De minister streeft met gelijkgestemde landen als Denemarken en Duitsland naar aanscherping van de Europese transportregels. Zo wil ze de duur van slachtdierenvervoer beperken tot maximaal acht uur.

De Kamer stemt op 29 januari over de ingediende moties.

Zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk debatten terug via Debat Gemist

Naar boven