Koopkracht en economie zijn belangrijke onderwerpen, maar woordvoerders grijpen het debat over de Voorjaarsnota ook aan om hun bredere maatschappijvisie te geven.

  • Alkaya (SP) pleit voor een socialer en rechtvaardiger Nederland
  • Slootweg (CDA) benadrukt het belang van goed rentmeesterschap
  • Bruins (ChristenUnie) vraagt aandacht voor publieke belangen en publieke dienstverlening
  • Sneller (D66) verdedigt de vrijheid om kansen te pakken
  • Van Otterloo (50PLUS) wil de bureaucratie in zorg en sociale zekerheid aanpakken

Koopkracht en bedrijven

De ontwikkeling van de koopkracht valt in 2019 lager uit dan verwacht. Eerder werd uitgegaan van een stijging met 1,6%, maar dit is bijgesteld naar 1,2%.

De lonen blijven achter, stelt De Vries (VVD) vast. Grote bedrijven zouden die volgens haar meer moeten laten stijgen, zodat mensen meer lucht krijgen.

Er gaat volgend jaar 4 miljard naar het verminderen van de winstbelasting, stelt Nijboer (PvdA) vast. Hij spoort het kabinet aan om deze belastingverlaging terug te draaien en het geld ten goede te laten komen aan burgers.

Bedrijven onttrekken zich steeds meer aan de financiering van de samenleving, betoogt Van Otterloo (50PLUS). Bijvoorbeeld door zzp'ers en andere flexibele arbeid in te huren en zo minder premies te betalen.

Ook Van Dijck (PVV) vindt dat de koek niet eerlijk wordt verdeeld: burgers betalen en bedrijven worden ontzien. Geld dat nu gaat naar Brussel, klimaatbeleid, kinderpardon en asielindustrie, zou volgens hem gebruikt moeten worden om de koopkracht te verhogen. Hetzelfde geldt voor het begrotingsoverschot van 7 miljard.

Alle groepen in de samenleving moeten van economische groei profiteren, benadrukt Stoffer (SGP). Hij vraagt specifiek aandacht voor de hoge marginale belastingdruk van eenverdieners.

Economie en hervormingen

De economische groei blijft achter bij de voorspellingen. Eerder was de verwachting voor 2019 2,6%, nu is de voorspelling 1,5%. De Nederlandse economie is volatiel, zegt de minister: we bewegen mee met de wereldeconomie.

We moeten ons niet neerleggen bij een structureel lagere groei, vindt De Vries (VVD). Zij wil de groeikracht versterken, de economie concurrerender maken en de arbeidsparticipatie vergroten. Het kabinet ziet het belang van innovatie, verzekert Hoekstra, en zal dit uitwerken in de miljoenennota.

De Nederlandse economie heeft structurele zwaktes, stelt Sneller (D66) vast, zoals de hoge private schulden. De politiek moet volgens hem daarom het stuur in handen nemen en noodzakelijke hervormingen doorvoeren.

Prioriteiten

Het kabinet trekt extra geld uit voor onder andere klimaatbeleid, jeugdzorg en bèta- en techniekopleidingen. Daartegenover staan enkele meevallers.

Het kabinet geeft met de ene hand en neemt met de andere, zegt Snels (GroenLinks). Hij wijst erop dat de extra uitgaven veelal gepaard gaan met bezuinigingen op andere posten.

Er gaat ook extra geld naar defensie. Het is belangrijk dat we aan onze NAVO-verplichtingen voldoen, benadrukt Slootweg (CDA). Minister Hoekstra sluit zich daarbij aan. Volgens Stoffer (SGP) moet er eigenlijk nog meer bij om in de buurt te komen van de afgesproken 2% van het bnp.

Is het wel logisch om meer geld te steken in defensie? Er blijft nu al geld op de plank liggen, zegt Snels (GroenLinks). Nijboer (PvdA) denkt dat het geld harder nodig is voor onderwijs en wonen. Alkaya (SP) wil extra geld voor ouders met zieke kinderen en een eerlijke vergoeding voor sociaal advocaten.

De Kamer stemt 4 juli over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist