We hebben de ruimte in het groen nodig, stelde minister Ollongren in De Telegraaf van 30 januari 2018. Projecten in de steden leveren volgens haar onvoldoende op om de woningtekorten op te lossen. Daarom moet er ook gekeken worden naar bouwen aan de randen van de stad.

Natuur en groen

Van Kooten (PvdD) maakt zich zorgen over de uitspraken van de minister. Zij pleit voor creatieve en innovatieve oplossingen, zodat er meer binnen de steden kan worden gebouwd en de natuur niet wordt aangetast.

Eenmaal opgeofferd groen is voor altijd verloren, zegt Smeulders (GroenLinks). Hij ziet het als onze morele plicht om goed te zorgen voor de natuur, waar het volgens hem in Nederland toch al niet zo goed mee gaat.

De minister vindt dat de discussie niet zwart-wit gevoerd moet worden, maar benadrukt wel dat het niet haar bedoeling is om natuurgebieden vol te gaan bouwen.

Kops (PVV) hekelt de pleidooien om alleen nog binnen en niet meer buiten de steden te bouwen. De consequentie hiervan is volgens hem dat de schaarse groene plekken in de steden opgeofferd zullen worden.

Noodzaak?

Binnenstedelijk bouwen moet het uitgangspunt zijn, bepleit Van Eijs (D66). Maar onder voorwaarden sluit zij bouwen aan de randen van de stad niet uit. Het mag bijvoorbeeld niet ten koste gaan van belangrijke natuur en er moeten goede voorzieningen en hoogwaardig openbaar vervoer zijn.

Het is naïef om te veronderstellen dat we alle benodigde woningen binnenstedelijk kunnen bouwen, meent Ronnes (CDA). Laan (VVD) noemt de grote woningnood een nationaal probleem. Daarom denkt ze dat het waarschijnlijk nodig zal zijn om ook te bouwen op voormalige landbouwgrond aan de randen van steden en dorpen.

We moeten de deur voor bouwen in het groen niet wijd openzetten, zegt Dik (ChristenUnie). Zij vreest dat dan de druk wegvalt om vooral binnen dorpen en steden te bouwen.

Nijboer (PvdA) en Van Gerven (SP) betwijfelen de noodzaak om in het groen te gaan bouwen. Gemeenten stellen volgens hen dat er voldoende mogelijkheden zijn binnen de steden. Leegstaande (kantoor)gebouwen kunnen worden omgezet in woningen en bedrijventerreinen ontwikkeld tot woongebieden.

De Kamer stemt op 25 september over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist