Debat over de bestrijding van het coronavirus

12 maart 2020, debat - Gebeurt er genoeg tegen de verspreiding van coronavirus Covid-19? De Kamer debatteert met premier Rutte en de ministers Bruins (Medische Zorg) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), onder meer over het wel of niet sluiten van scholen.

De regering heeft extra maatregelen genomen en adviezen gegeven om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De belangrijkste zijn:

  • evenementen met meer dan honderd personen gaan niet door
  • mensen met ziekteverschijnselen moeten thuisblijven
  • contacten met kwetsbare mensen zoals ouderen moeten beperkt worden
  • mensen moeten zo veel mogelijk thuiswerken

Waar het kan proberen we de virusuitbraak nog in te dammen, zegt Rutte, maar we nemen nu ook maatregelen om de gevolgen te beperken.

Genoeg of te weinig?

Een stapje in de goede richting, maar te weinig en te laat, zo omschrijft Wilders (PVV) de kabinetsmaatregelen. Andere landen keken volgens onafhankelijk Kamerlid Van Kooten de afgelopen tijd met verbijstering naar de zorgeloze houding van Nederland. Baudet (FvD) betoogt dat ingrijpende maatregelen, zoals grenscontroles, nodig zijn om de virusuitbraak onder controle te krijgen.

Gaan andere landen te ver of doet Nederland niet genoeg? Het is begrijpelijk dat mensen zich dat afvragen, zegt Jetten (D66). Het kabinet moet volgens hem rekening houden met economische en maatschappelijke belangen. Daar is onafhankelijk Kamerlid Van Haga het mee eens: neem realistische maatregelen en vind een goede balans.

Voorzorgsmaatregelen mogen niet achterwege blijven vanwege economische belangen, benadrukt Van Esch (PvdD). We moeten niet in het rijtje met landen komen die te laat en te laks op de uitbraak hebben gereageerd, zegt Hijink (SP).

We nemen maatregelen die proportioneel zijn, zegt de premier, op basis van de mate waarin het virus zich heeft verspreid. Er wordt volgens hem ook gekeken naar het schrappen van vluchten uit risicogebieden. Maar er wordt nog onderzocht of met die vluchten geen belangrijke goederen worden vervoerd.

Scholen open of dicht?

Veel landen hebben vanwege de virusuitbraak besloten om alle scholen te sluiten. Waarom doet Nederland dat niet? En waarom mag men in scholen wel met honderden mensen bij elkaar komen en op andere plekken niet?

Op scholen zijn weinig besmettingen, zegt Rutte, omdat kinderen minder bevattelijk zijn voor het virus. Sluiting van scholen zou ertoe leiden dat ouders thuisblijven om op hun kinderen te passen. Onder hen zijn ook mensen die bij de politie, de brandweer, de GGD of in de zorg werken, en die zijn hard nodig voor de crisisbeheersing.

Het openhouden van scholen verhoogt het risico op circulatie van het virus, vreest Asscher (PvdA). Sluit in ieder geval de scholen in Brabant, suggereren andere woordvoerders, en zoek naar andere mogelijkheden om kinderen op te vangen.

Zorgmedewerkers

Het werk van mensen in de zorg is belangrijk, zeggen veel woordvoerders. Daarom moeten zij goede beschermingsmiddelen krijgen. We gaan per regio inventariseren wat de behoefte is, zegt minister Bruins, zodat de beschikbare middelen gaan naar de plek waar die het hardst nodig zijn.

Als er meer coronapatiënten worden opgenomen, moeten er voldoende medewerkers zijn om hen te verzorgen. Bruins wil daarom verpleegkundigen helpen bij het regelen van kinderopvang.

Intensive care

Zijn er wel voldoende intensivecarebedden voor coronapatiënten als het virus verder om zich heen grijpt? Als de capaciteit onvoldoende is, moet worden besloten wie voorrang krijgt. Kijk daarbij niet naar leeftijd maar naar iemands conditie, betoogt Krol (50PLUS).

Op dit moment zijn er nog voldoende intensivecarebedden, zegt Bruins. Eventueel kunnen operaties worden uitgesteld om extra bedden beschikbaar te krijgen.

Communicatie

De overheid moet eerlijk communiceren over de virusuitbraak, benadrukt Segers (ChristenUnie), en zeker niet suggereren dat zaken onder controle zijn als dat niet zo is. Hij pleit voor een dagelijkse persconferentie en het goed uitleggen waarom we maatregelen nemen. Desnoods moeten we meerdere persconferenties per dag houden, zegt Heerma (CDA).

Het is belangrijk om feitelijke informatie over het virus te geven, zegt minister Bruins. Hij denkt daarom na over het geven van een dagelijkse update.

Economische gevolgen

Doet het kabinet genoeg om de economische gevolgen van de virusuitbraak te beperken? We moeten bedrijven tegemoetkomen die in de problemen komen, zegt Veldman (VVD), die ook een rol voor de banken ziet weggelegd.

Veel mensen in de culturele sector en de horeca zijn freelancer of hebben een nulurencontract, zegt Klaver (GroenLinks). Zij komen door de maatregelen in grote financiële problemen. Wat gaat het kabinet voor hen doen?

Borgstellingkredieten, deeltijd-WW en uitstel van belastingbetaling. Met dit soort maatregelen hoopt Rutte bedrijven, ondernemers en werknemers te helpen, maar er is volgens hem waarschijnlijk meer nodig.

Kerk en moskee

Welke gevolgen heeft het afgelasten van bijeenkomsten met meer dan honderd personen voor erediensten in kerken en moskeeën? Onder anderen Van der Staaij (SGP) en Kuzu (DENK) vragen zich dat af.

Het is goed dat moskeeën hebben besloten om het vrijdaggebed niet te laten doorgaan, zegt minister Grapperhaus. Hij zal over dit onderwerp overleggen met kerkgenootschappen.

De Kamer stemt aansluitend op het debat over de ingediende moties.

Zie ook: