Debat over bericht dat de IND zich schuldig zou maken aan etnisch profileren

15 september 2022, debat - Heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst zich schuldig gemaakt aan etnisch profileren bij de controle op fraude met kennismigranten? De Kamer debatteert met de staatssecretarissen Van der Burg (Asiel en Migratie) en Van Huffelen (Digitalisering).

De IND heeft jarenlang de afkomst van het bestuur van duizenden bedrijven geregistreerd. Dit blijkt uit informatie die voortkomt uit een Wob-verzoek van Argos. Met het Risicomodel Erkend Referenten beoordeelde de IND of aanvragen van verblijfsvergunningen voor kennismigranten door bedrijven voor strengere controle in aanmerking kwamen.

Etnisch profileren

Volgens de IND bepaalt je afkomst of je eerder geneigd bent om te frauderen, concludeert Van Baarle (DENK). In zijn ogen was er sprake van een "smerige, racistische lijst" die tot stand is gekomen op basis van etnisch profileren, institutioneel racisme en westers superioriteitsdenken. Hij pleit voor extern onderzoek naar onterechte benadeling van mensen en bedrijven.

Dekker (D66) is "boos en teleurgesteld" over de registratie: dit mag nooit meer gebeuren. Het registreren van de nationaliteit van bestuurders was onjuist, vindt ook Brekelmans (VVD), en daarom is het goed dat de regering dit eerder al duidelijk heeft erkend.

Wat er is gebeurd, had nooit mogen gebeuren, erkent staatssecretaris Van der Burg. De registratie van de (niet-)westerse afkomst van bestuurders is volgens hem echter niet gebruikt als indicator in het risicomodel, dat nu overigens helemaal niet meer wordt toegepast. Dat de registratie in de hoofden van medewerkers een rol heeft gespeeld, valt niet uit te sluiten. Maar een extern onderzoek daarnaar heeft volgens hem geen zin.

De regering wil voorkomen dat etnisch profileren en discriminatie in de toekomst nog onderdeel zijn van risicomodellen en algoritmes die de overheid gebruikt, benadrukt staatssecretaris Van Huffelen. Er wordt daarom geïnventariseerd welke risicomodellen bij ministeries worden toegepast.

De Kamer stemt op 27 september over de moties die tijdens het debat zijn ingediend.

Zie ook:

Naar boven