Op een Haags kinderdagverblijf is een vierde geval van mazelen vastgesteld, meldt het AD. Geen van de besmette kinderen was ingeënt. Raemakers begrijpt dat ouders zich zorgen maken. Wat gaat de staatssecretaris doen om het voor kinderen veilig te houden? Raemakers vindt dat kinderdagverblijven niet-gevaccineerde kinderen moeten kunnen weigeren.

Staatssecretaris Van Ark sluit geen enkele maatregel uit, maar wijst op de strijdigheid van het recht om niet te vaccineren en het recht om veilig met elkaar op te groeien. Het is volgens haar "taaie materie", met medische, ethische en juridische dilemma's. Daarom doet een commissie nu onderzoek naar effectieve maatregelen. Die commissie zou vóór 1 mei adviseren, maar heeft tot 1 juli uitstel gevraagd.

Zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist