Er komen steeds meer sensoren, wifi-trackers en surveillancecamera's in de stad, bijvoorbeeld om verkeersstromen te managen en de veiligheid te vergroten. Verhoeven is kritisch. Heeft de overheid hier voldoende grip op? Komen de privacy en de persoonlijke vrijheid niet in gevaar?

Zogenaamde "smart cities" maken het leven ook beter, makkelijker en aangenamer, stelt de minister. Techniek kan bijvoorbeeld nuttig zijn om milieuzones te handhaven.

De privacy is volgens Dekker goed geborgd in de Wet bescherming persoonsgegevens, die wordt gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Binnenkort spreekt hij met gemeentes en bedrijven over privacyverhoudingen tussen burgers, bedrijven en overheden. In het voorjaar van 2018 brengt hij verslag uit aan de Kamer.

zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk het debat terug via Debat Gemist