D66 vraagt naar drukbezette raadsleden

5 december 2017, mondelinge vragen - Voorkom dat leden van gemeenteraden te weinig tijd hebben voor hun taak. Den Boer (D66) vraagt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) wat zij kan doen om "het onmisbare werk" van gemeenteraadsleden te verlichten.

Een enquête van het Sociaal en Cultureel Planbureau onder griffiers van gemeenteraden geeft aan dat veel gemeenteraadsleden te weinig tijd hebben om hun functie goed te vervullen. Dat geldt vooral voor gemeenteraadsleden van kleine en middelgrote gemeenten. Een verontrustend signaal, zegt Den Boer, want goed functionerende gemeenteraadsleden zijn essentieel voor onze democratie.

We moeten raadsleden dankbaar zijn voor de tijd die zij besteden aan het raadslidmaatschap, vindt Ollongren. De overheid verzorgt opleidingen en bijeenkomsten om raadsleden de juiste competenties mee te geven.

Is het reëel dat raadsleden van kleinere gemeenten negen keer minder verdienen dan raadsleden in grote steden? Hun werkbelasting is volgens Den Boer echt niet negen keer minder. Raadsleden doen het werk niet om de vergoeding, zegt de minister, maar die vergoeding moet wel in verhouding staan tot het werk. Het heeft mijn aandacht, voegt zij toe.

Zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk het debat terug via Debat Gemist