D66 vraagt naar de dubbele vergoedingen voor paleisinventarissen

10 september 2019, mondelinge vragen - Waarom betaalt de Staat dubbel voor het onderhoud van de inventaris van koninklijke paleizen? Dat vraagt Sneller (D66) aan minister-president Rutte.

Begin jaren tachtig heeft de Staat de inventarissen van vier paleizen van het Koninklijk Huis gekocht voor 20 miljoen gulden, zo schreef NRC Handelsblad op 8 september 2019. Waarom is het parlement daar niet over geïnformeerd, vraagt Sneller. Hij stelt dat de Staat nu dubbel betaalt voor het onderhoud van de inboedel, namelijk via het Rijksvastgoedbedrijf, dat deel uit maakt van de begroting BZK, én via de begroting van de Koning.

Volgens Rutte is er geen sprake van dubbele bekostiging. "Het gaat historisch ver terug en is juridisch complex," aldus de premier. Hij stuurt binnenkort een brief aan de Kamer waarin hij de aankopen en de vergoedingen door de tijd heen op een rijtje zet.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk debatten terug via Debat Gemist