D66 vraagt naar besluitvorming kabinet over glyfosaat

16 april 2024, mondelinge vragen - Podt (D66) vraagt minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) naar de totstandkoming van het Nederlandse kabinetsstandpunt over glyfosaat.

Eind 2023 besloot de Europese Commissie de goedkeuring van onkruidverdelger glyfosaat met tien jaar te verlengen. Nederland onthield zich destijds van stemming. Er zijn grote vraagtekens te plaatsen bij de veiligheid van de stof voor de gezondheid, zegt Podt. Klopt het dat de minister, zoals Zembla meldt, achter de schermen wel heeft gepleit voor een verbod op glyfosaat?

Adema heeft naar eigen zeggen "een ontwikkeling doorgemaakt". De positieve adviezen van toelatingsinstantie Ctgb enerzijds en de maatschappelijke onrust anderzijds rechtvaardigden volgens hem het kabinetsbesluit om niet voor of tegen te stemmen. Hij benadrukt dat er meer onderzoek wordt gedaan om zekerheid te krijgen over de gezondheidsrisico's van glyfosaat. Mocht het middel onveilig blijken, dan zal het niet meer in Nederland worden toegepast.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Direct