"Een bizar signaal naar alle vrouwen in Nederland." Zo omschrijft Paternotte het bericht over de zoektocht naar een mannelijke opvolger voor Schipholbaas Nijhuis. Hoe is hierover met de minister van Financiën als aandeelhouder van Schiphol gecommuniceerd?

De raad van commissarissen van Schiphol heeft inmiddels verklaard dat de benoemingsprocedure voor een nieuwe president-directeur genderneutraal is verlopen, meldt Koolmees. De minister van Financiën is daar als aandeelhouder over geïnformeerd.

Koolmees benadrukt het belang van diversiteit in ondernemingsbesturen. Hij wijst erop dat in bedrijven waarin de Staat aandeelhouder is, relatief gezien meer vrouwen topfuncties bekleden.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort.
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist.