D66 stelt vragen over leefsituatie kinderen Ter Apel

19 april 2022, mondelinge vragen - Podt (D66) vraagt staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) naar de leefomstandigheden van kinderen in Ter Apel.

Minderjarige vluchtelingen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden mentaal verwaarloosd, stelt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Ze spelen tussen het afval en krijgen geen scholing of dagbesteding. Alle kinderen hebben recht op een goede start, vindt Podt. Ze wil weten wat de staatssecretaris gaat doen om de situatie voor de jonge vluchtelingen zo snel mogelijk te verbeteren.

Er moeten meer opvanglocaties komen waar deze kinderen terechtkunnen, zegt Van den Burg, maar hij is daarbij vooralsnog afhankelijk van de "goede wil" van gemeentes. Er is een wet in de maak waardoor gemeenten verplicht worden om opvang te bieden. Inmiddels zijn er extra coaches ingezet om de kinderen dagbesteding en begeleiding te geven.

Zie ook: