Haagse ziekenhuizen zien volgens het AD een toename van het aantal lachgaspatiënten. Lachgasgebruik is laagdrempelig en lijkt onschuldig, zegt Kuik, maar de gezondheid en de verkeersveiligheid zijn volgens haar wel degelijk in het geding. Wat heeft staatssecretaris Blokhuis (Welzijn) tot nu toe met zijn ontmoedigingsbeleid bereikt?

Het gebruik van lachgas is ook volgens de staatssecretaris een punt van zorg, maar lachgas is een legaal product. Hij wacht op de nieuwe risicobeoordeling van het product, die oktober 2019 verwacht wordt. Die beoordeling is belangrijk voor de aanpak van excessief lachgasgebruik. Blokhuis wijst erop dat het Trimbos-instituut het gebruik van lachgas in beeld brengt en nieuw preventiemateriaal ontwikkelt.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk debatten terug via Debat Gemist