De in 2010 opgerichte speciale taskforce heeft nog niet het gewenste effect gehad op de aanpak van de drugsindustrie in Noord-Brabant, zo meldde het Brabants Dagblad op 29 juni. Het zou onder meer te maken hebben met een gebrek aan mankracht bij politie en justitie, en een gebrek aan effectieve wetgeving. Wanneer kunnen wij wetgeving "met tanden" verwachten, vraagt Van Toorenburg.

Er staan een aantal wetten op stapel, meldt Grapperhaus. Zo wordt bijvoorbeeld het transport van drugsgrondstoffen strafbaar gesteld. Daarnaast trekt het kabinet veel extra geld uit, onder andere 100 miljoen voor het anti-ondermijningsfonds en 85 miljoen voor de regio's. Ook worden er "extra extra agenten" ingezet, zegt de minister. Voor het zomerreces meldt hij wat hij gaat doen om synthetische drugs en ondermijning verder aan te pakken.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist