CDA stelt vragen over de voorbereiding op hittegolven

6 juni 2023, mondelinge vragen - Nederland moet zich beter voorbereiden op extreme hittegolven. Van den Berg (CDA) vraagt minister Helder voor Langdurige Zorg om maatregelen.

Extreme hitte met temperaturen van rond de 40 graden. Volgens het Klimaatverbond is Nederland daar niet goed op voorbereid. Van den Berg wijst erop dat het Nationaal Hitteplan temperaturen van boven de 30 graden extreem noemt, maar inmiddels is ook een temperatuur van tegen de 40 graden mogelijk. Zij vraagt om maatregelen die bij zulke hitte kwetsbare mensen beschermen en de beschikbaarheid van zoetwater veiligstellen.

Het kabinet moet zich voorbereiden op de verwachte toename van hittegolven, erkent Helder. Zij wijst erop dat het KNMI in oktober nieuwe klimaatscenario's zal publiceren. Het kabinet zal daarop het Nationaal Hitteplan evalueren en zo nodig aanpassen. In de zorg zijn er al hitteplannen per sector. De minister wijst ook op de Nationale klimaatadaptatiestrategie, waarin staat hoe Nederland zich zal aanpassen aan de gevolgen van de klimaatopwarming.

Zie ook: