Brede steun voor missie tegen IS

2 oktober 2014, debat - Premier Rutte is blij met de brede steun voor de inzet van F-16's en trainers tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in Irak. De SP en de PvdD zijn tegen de missie.

Nederland gaat deelnemen aan de coalitie onder leiding van de Verenigde Staten die de strijd aanbindt tegen IS in Irak. De regering onderbouwt dit besluit door te wijzen op de verschrikkelijke misdaden die de terreurorganisatie begaat tegen bevolkingsgroepen in Irak en Syrië. De snelle opmars van IS vormt een directe bedreiging voor de regio en veroorzaakt instabiliteit aan de grenzen van Europa. "Dit barbaarse kwaad moet gestopt worden", zegt VVD'er Zijlstra. Net als Samsom (PvdA) beschouwt hij IS als een bedreiging voor de westerse waarden. Roemer (SP) en Thieme (PvdD) delen de afschuw van IS, maar een militaire missie is volgens hen contraproductief.

Militaire inzet in Irak maar niet in Syrië
Nederland neemt deel aan de strijd tegen IS in Irak, maar niet in Syrië. Dit omdat daar volgens de regering geen duidelijk volkenrechtelijk mandaat voor is. Samsom (PvdA) en Van Ojik (GroenLinks) steunen deze lijn, maar Van Haersma Buma (CDA) verzet zich ertegen. Zelfverdediging en bescherming van de Koerden vormen volgens hem een voldoende mandaat voor militair optreden in Syrië. Een te formalistische houding houdt onrecht in stand, zo sluit Van der Staaij (SGP) zich daarbij aan. Slob (ChristenUnie) denkt dat ingrijpen mogelijk is op humanitaire gronden. Terroristen houden zich niet aan grenzen, concludeert Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren).

Er is meer nodig dan militair ingrijpen
Alleen militair optreden tegen IS is onvoldoende. Daar zijn de meeste sprekers het over eens. Er moet meer gebeuren om de geldstromen richting IS te stoppen, betoogt Klein (50PLUS/Klein). Als de Iraakse regering de soennitische bevolking meer bij het bestuur betrekt, stelt Roemer, verdwijnt een voedingsbodem voor IS. Ook Samsom pleit voor politieke hervormingen in Irak. Er moet daar een rechtsstaat komen die alle bevolkingsgroepen beschermt, zegt Van Ojik. Pechtold (D66) pleit voor een humanitaire top om de opvang van vluchtelingen te verbeteren. De regering zal zich daarvoor inzetten, verzekert Rutte.

Zorgen over binnenlandse veiligheid
Heeft de inzet van militairen gevolgen voor de binnenlandse veiligheid? Krol (50PLUS/Baay) vreest van wel. De inzet van troepen in Irak mag er volgens hem niet toe leiden dat de nationale veiligheid een sluitpost wordt. Laat het leger treinstations en luchthavens bewaken, suggereert Wilders (PVV), om Nederland te beschermen tegen de "islamitische terreur". Hij benadrukt dat IS "ook in onze eigen steden en straten" veel aanhangers heeft. Laat ze naar Syrië gaan en nooit meer terugkomen, oppert de PVV-leider. Maar het laten vertrekken van jihadisten vormt in de ogen van Rutte juist een bedreiging van de nationale veiligheid.

De Kamer stemt aansluitend op het debat over de ingediende moties.

ZIE OOK:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.