Dode, zieke en ernstig verzwakte bokjes. De Kamer is geschrokken van wat Eyes on Animals en de NVWA aantroffen op een bokkenmesterij in Noord-Brabant.

We staan hier vrijwel elke maand vanwege de een of andere misstand in de dierhouderij, verzucht Graus (PVV). Ook Grashoff (GroenLinks) is de afschuwelijke beelden uit de intensieve veehouderij "spuugzat". Wat is er toch mis met het moreel kompas in de dierhouderij?, vraagt hij zich af.

Bokken als bijproduct

Bokjes zijn een soort bijproduct van de melkgeitenhouderij. Omdat ze geen melk geven, zijn de bokken eigenlijk overbodig. Ze gaan daarom naar een bokkenmesterij waar ze snel vetgemest worden. Maar in sommige bokkenmesterijen zijn veel dieren ziek en loopt het sterftecijfer soms op tot wel 66%.

Ouwehand (PvdD) vindt het "onacceptabel en moreel volstrekt onverantwoord" dat er zo met de bokjes wordt omgegaan. Zij wil dat het welzijn van de dieren en hun intrinsieke waarde vooropstaan.

Verantwoordelijkheid nemen

Wat kunnen we hiervan leren? vraagt De Groot (D66). Hij ziet hetzelfde probleem namelijk ook bij kalveren en haantjes. Hij vindt dat de veehouderij de verantwoordelijkheid moet nemen voor de hele keten. En daarbij kun je niet bepaalde dieren als een soort afval beschouwen.

Grashoff vindt dat een melkgeitenhouder ook verantwoordelijk is voor de bokjes. Daarom wil hij de bokjes bij de fokker laten opgroeien en de aparte bokkenmesterij stoppen. Hijink (SP) wil de geitenhouderij in ieder geval begrenzen om de risico's te verkleinen.

Oplossing vanuit de sector

Als veehouder dien je gewoon goed voor je dieren te zorgen, stelt Lodders (VVD). Zij is ervan overtuigd dat dit ook in de geitenhouderij mogelijk is. Zij vindt dat de geitensector zich nog verder moet ontwikkelen, maar is wel positief over de initiatieven van de sector.

Ook minister Kamp is stellig: een sterftecijfer van 66% is volstrekt onacceptabel. Hij vindt dat het beter moet. Hij wil niet pas optreden na controles, maar problemen voorkomen. Daarom wil hij dat de sector dit najaar nog met een plan van aanpak komt.

De Kamer stemt 26 september over de moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk het debat┬áterug via Debat Gemist