De politie in Limburg is gestopt met het uitvoeren van zogenoemde hennepvluchten. Met een helikopter inspecteerden zij maisvelden op verstopte wietplantages. Maar de politie vond dat die controles te weinig opleverden en is ermee gestopt. Daarom doen de boeren het nu zelf met drones.

Niet alle Kamerleden vinden het wenselijk dat de boeren zelf hun akkers inspecteren op wietteelt. Ook leidt het debat tot vragen over de criminalisering van het platteland en het Nederlandse drugsbeleid.

Verantwoordelijkheid politie

De opsporingstaak hoort bij de politie te liggen, niet bij de boeren, vinden Van Toorenburg (CDA) en Graus (PVV). De politie zou wat hen betreft ook met drones kunnen werken, of met speurhonden.

Van Oosten (VVD) is juist enthousiast over de wietdrones van de boeren, omdat de politie die camerabeelden kan gebruiken. Belemmeringen daarvoor moeten wat hem betreft worden weggenomen. Ook Groothuizen (D66) is blij dat boeren bijdragen aan de opsporing. Uiteraard moet de politie wel altijd bereikbaar zijn en optreden, benadrukken beiden.

Volgens Buitenweg (GroenLinks) moet de politie zelf beslissen hoe zij hun werk doen, of dat nu met een helikopter is of op een andere manier. Ook volgens Blok is het een lokale afweging die men in Limburg zelf moet maken.

Criminaliteit op het platteland

Van Toorenburg en Buitenweg wijzen op het gevaar van de toenemende ondermijnende criminaliteit op het platteland: misdaad mag ook daar niet lonen. Minister Blok benadrukt dat het buitengebied de aandacht van politie en justitie heeft.

Naast drugscriminaliteit heeft het buitengebied ook te maken met diefstal, stroperij en dumping van chemisch afval, zegt Graus. De ligging van Limburg maakt het niet makkelijker. Hij vraagt Blok dan ook streng op te treden tegen grensoverschrijdende criminaliteit.

Drugsbeleid veranderen

Van Nispen (SP) trekt het probleem breder. Hij ziet de oorzaak deels in de vormgeving van het Nederlandse drugsbeleid. Als we zouden overgaan tot een gereguleerde keten, van productie tot verkoop, dan zijn de criminelen hun verdienmodel kwijt.

De Kamer stemt op 26 september over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk het debat¬†terug via Debat Gemist