Nederland heeft sinds 1977 een belastingverdrag met Zambia. Dit soort verdragen is bedoeld om duidelijkheid te scheppen over waar belasting moet worden betaald.

Belastingverdragen zouden niet gebruikt moeten kunnen worden om belastingen (in ontwikkelingslanden) te ontwijken of ontduiken, zo is afgesproken binnen de OESO. Daarom past Nederland verdragen aan en neemt daarin antimisbruikbepalingen op.

Het verdrag met Zambia is "een belangrijke stap", vindt De Vries (VVD). Maar Van der Lee (GroenLinks) betwijfelt of het wel zo goed uitpakt voor de Zambiaanse burgers. Multinationals houden te veel mogelijkheden om te profiteren van bodemschatten en met winsten te schuiven, vreest Leijten (SP).

Het kan altijd mooier, zegt Wiebes over de antimisbruikbepalingen in het belastingverdrag met Zambia. Hij wil ermee aan de slag gaan en de afspraken later "upgraden".

Belastingheffing in Zambia

Voor ontwikkelingslanden als Zambia is het belangrijk om belasting te kunnen heffen over de lokale toegevoegde waarde, zo verwoordt Wiebes het Nederlandse beleid. De Zambiaanse overheid heeft volgens Leijten en Van der Lee middelen nodig om onderwijs, zorg en infrastructuur te verbeteren.

Waarom heeft Nederland met Zambia afspraken gemaakt over een maximumtarief voor bronheffingen? Volgens Van der Lee en Leijten beperkt dat juist de mogelijkheden voor het land om belastinginkomsten binnen te halen. Maar Wiebes vindt dat bronheffingen verstorend werken en leiden tot dubbele belastingheffing.

De Kamer stemt op 24 oktober over het wetsvoorstel en de moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk het debat terug via Debat Gemist