Behandeling Initiatiefwetsvoorstel legale medicamenteuze afbreking zwangerschap via huisarts afgerond

10 maart 2022, initiatiefwetsvoorstel - Ook huisartsen zouden de abortuspil moeten kunnen voorschrijven. Dat willen Ellemeet (GroenLinks), Ploumen (PvdA), Paternotte (D66) en Van Wijngaarden (VVD) regelen met hun initiatiefvoorstel.

Meer keuzevrijheid voor vrouwen. Betere zorg bij ongewenste zwangerschap. Betere toegang tot abortuszorg voor vrouwen in een omgeving die negatief staat tegenover abortus. Dat zijn volgens initiatiefnemer Ellemeet de belangrijkste doelen van het voorstel.

Keuzevrijheid

Zij beslist. Kuiken (PvdA) is blij dat dit belangrijke principe met het voorstel meer waarde krijgt. Paulusma (D66) vindt het belangrijk dat vrouwen kunnen kiezen voor zorg dichter bij huis, bij een huisarts die ze vertrouwen. Maar Maeijer (PVV) wijst erop dat de Nederlandse abortuszorg ook nu al goed is in vergelijking met die in omringende landen.

Ook Ellemeet benadrukt het belang van keuzevrijheid. Een gang naar een kliniek kan ingewikkeld zijn voor vrouwen in een omgeving waarin abortus moeilijk ligt. Maar die keuzevrijheid moet dan wel volledig zijn, reageert Bikker (ChristenUnie): ook als een vrouw besluit om het kind te houden, moet goede zorg worden geboden. Stoffer (SGP) vraagt om actieve handhaving van het het verbod op het (online) verkopen en/of het verstrekken van abortuspillen.

Kwaliteit zorg

Huisartsen besluiten zelf of zij deze abortuszorg willen verlenen en zullen daarvoor goed geschoold worden, zegt Ellemeet. Zij vertrouwt op het vermogen van huisartsen om het gesprek op een goede manier te voeren en de juiste zorg te verlenen. Onder huisartsen is er ook brede steun voor het voorstel, voegt initiatiefnemer Ploumen toe.

Hermans (VVD) benadrukt het belang van goede scholing voor huisartsen die de abortuspil willen gaan verstrekken. Zij denkt dat huisartsen gericht kunnen adviseren over de verschillende mogelijkheden en ook een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van ongewenste zwangerschappen. De toegankelijkheid en betaalbarheid van abortuszorg zal ook voor mensen zonder Nederlandse status verbeteren, denkt initiatiefnemer Van Wijngaarden.

Abortusklinieken

Komt de keten van abortuszorg niet in gevaar als klinieken als gevolg van dit wetsvoorstel minder abortussen zullen verrichten? Hijink (SP) wil absoluut niet dat het aantal klinieken en de spreiding ervan afneemt. Tot de eerste evaluatie van de wet, over vijf jaar, mag de systematiek van de financiering van abortusklinieken niet veranderen, vindt Westerveld (GroenLinks).

Ik kan de impact van het voorstel op het aantal abortussen in klinieken niet voorzien, reageert minister Kuipers (Volksgezondheid). Hij wil geen garantie bieden over het voortbestaan van individuele klinieken.

Pilot

Palland (CDA) heeft nog veel twijfels over het initiatiefvoorstel en wil daarom eerst in enkele regio's een pilot houden. Daaruit moet blijken of het verstrekken van de abortuspil door de huisarts echt bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van abortuszorg en het verminderen van het aantal zwangerschapsafbrekingen.

Internationaal onderzoek laat zien dat de abortuszorg door de huisarts veilig en effectief is en dat er geen stijging van het aantal abortussen plaatsvindt, reageert initiatiefnemer Paternotte. Hij benadrukt het belang van het goed monitoren van de gevolgen van de invoering van het voorstel.

De Kamer sprak eerder over het initiatiefwetsvoorstel op 9 februari. Op 15 maart stemt zij over het voorstel en de ingediende moties.

Zie ook: