Initiatiefwetsvoorstel legale medicamenteuze afbreking zwangerschap via huisarts

9 februari 2022, initiatiefwetsvoorstel - Niet alleen abortusklinieken en ziekenhuizen maar ook huisartsen zouden de abortuspil moeten kunnen voorschrijven. Ellemeet (GroenLinks), Ploumen (PvdA), Paternotte (D66) en Tellegen (VVD) willen dit regelen met een initiatiefwetsvoorstel.

In Nederland mag een zwangerschap in de eerste negen weken medicamenteus worden afgebroken. Nu mogen alleen abortusklinieken en ziekenhuizen de abortuspil voorschrijven. De initiatiefnemers willen daar verandering in brengen en ook huisartsen die bevoegdheid geven.

Veel vrouwen die ongewenst zwanger zijn, wenden zich voor hulp tot hun huisarts. Die verwijst hen nu vaak door naar een abortuskliniek. Door ook huisartsen de bevoegdheid te geven om de abortuspil voor te schrijven, willen de initiatiefnemers onnodig uitstel voorkomen en vrouwen de mogelijkheid geven bij een vertrouwde hulpverlener hun zwangerschap te laten afbreken.

Steun

Paulusma (D66) is blij met het initiatiefwetsvoorstel. De huisarts is volgens haar voor veel vrouwen letterlijk en figuurlijk dichterbij dan een ziekenhuis of abortuskliniek. De zorg wordt zo toegankelijker en er zijn betere mogelijkheden voor nazorg.

Vrouwen moeten hulp kunnen krijgen van de zorgverlener die het beste bij hen past, betoogt Westerveld (GroenLinks). Wel is het volgens haar belangrijk dat huisartsen voldoende tijd krijgen voor bijvoorbeeld gesprekken, administratie en bijscholing.

Het is fijn als vrouwen terechtkunnen bij een huisarts met wie ze vertrouwd zijn, zegt Kuiken (PvdA). Hermans (VVD) sluit zich daarbij aan. Zij gaat ervan uit dat ook in het gesprek met de huisarts een zorgvuldige afweging zal worden gemaakt.

Kritiek

Met een abortuspil wordt aan het wonder van het ongeboren leven een einde gemaakt, zegt Stoffer (SGP). Hij vindt het geen goed idee om de drempel te verlagen door deze behandeling ook bij de huisarts aan te bieden. Bovendien missen er volgens hem waarborgen voor een zorgvuldige besluitvorming.

Ceder (ChristenUnie) verwijst naar het initiatiefwetsvoorstel over het schrappen van de verplichte minimale beraadtermijn. Zorgen de twee initiatiefwetsvoorstellen samen niet voor het verlagen van de drempel voor abortus? Hij ziet wel een rol weggelegd voor huisartsen bij het doorverwijzen van vrouwen met sociale en financiƫle problemen naar de juiste hulpverlening.

Rol huisarts

Het moet gaan om zorgvuldigheid en kwaliteit van de zorg, zegt Hijink (SP), die hecht aan het gesprek tussen arts en vrouw. Kunnen huisartsen aan dezelfde zorgvuldigheids- en kwaliteitseisen voldoen als abortusklinieken? En is de huisarts wel altijd een vertrouwd gezicht?

Palland (CDA) staat niet op voorhand afwijzend tegenover het initiatiefwetsvoorstel. Het verandert niets aan de bestaande zorgvuldigheidseisen en waarborgen, maar voegt slechts een vertrouwde hulpverlener toe als behandelaar bij een vroege afbreking van een zwangerschap. Bovendien hoopt ze dat een grotere rol voor de huisarts kan helpen om herhaalabortussen te voorkomen.

Voor onze fractie is het initiatiefwetsvoorstel een vrije kwestie, zeggen Maeijer (PVV) en Pouw (JA21). Zij stellen daarom vooral veel vragen om tot een afgewogen oordeel te komen. Wat is het draagvlak onder huisartsen? Hebben ze voldoende ervaring en praktische vaardigheden om de kwaliteit van de zorg te waarborgen? Wat betekent het voor hun werkdruk? Beschikken ze over de juiste apparatuur? Draagt het initiatiefwetsvoorstel bij aan optimale zorg?

Het debat over het initiatiefwetsvoorstel gaat op een later moment verder met de reactie van de initiatiefnemers en minister Kuipers (Volksgezondheid) op de inbreng van de Kamer.

Zie ook: