Een slotwet wijzigt een begroting op basis van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven, om de ramingen in overeenstemming te brengen met wat er daadwerkelijk is gebeurd. Normaal gesproken wordt die in een commissievergadering besproken. Maar omdat dit werd geblokkeerd door andere fracties, zo stelt Ouwehand (PvdD), gebeurt dat nu in de plenaire zaal. Iets wat Geurts (CDA) overigens anders ziet.

Beleid 2018

In de ogen van Ouwehand (PvdD) is het LNV-beleid op veel punten een mislukking. Ze geeft onder andere de volgende voorbeelden:

  • natuurbescherming schiet tekort doordat vervuilende veehouderijen nieuwe vergunningen krijgen
  • diervriendelijke voedselketens zijn het doel, maar de staarten van varkens worden gecoupeerd en kalfjes en geitjes worden weggehaald bij hun moeder
  • het ministerie zou de transparantie over de veehouderij bevorderen, maar geeft juist een onrealistisch positief beeld in een serie op YouTube
  • het toezicht (in slachthuizen) door de NVWA is nog steeds niet op orde, wat vraagt om een parlementaire enquĂȘte

De bedoeling is dat het couperen van staarten bij varkens in de toekomst stopt, zegt Schouten. Verder toont de YouTubeserie volgens de minister wel degelijk echte boeren in Nederland. Naar het keuren door de NVWA in slachterijen in Noord-Nederland loopt een onderzoek.

De Kamer heeft aan het eind van de vergadering van 4 juli gestemd over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist