Begroting Binnenlandse Zaken, onderdeel Wonen afgerond

19 oktober 2023, begroting - De Kamer debatteert met minister De Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over het onderdeel Wonen van zijn begroting.

De kern van zijn opdracht omschrijft De Jonge als: meer tempo met het bouwen van betaalbare woningen, scherpe keuzes in de ruimtelijke ordening en wonen meer betaalbaar maken.

Woningbouwopgave

De opgave voor de woningbouw is levensgroot, zegt De Jonge. Om aan de (toekomstige) woonbehoeften te voldoen, is volgens hem regie op de volkshuisvesting én grip op migratie nodig.

De Groot (VVD) maakt zich zorgen over de dreigende dip in de bouw. Hij dringt erop aan om met alle partijen een bouwakkoord te sluiten. In feite wordt er in elke regio al gewerkt met woondeals, reageert De Jonge. Van Dijk (CDA) denkt dat een meer structurele financiering nodig is. Daar is De Jonge het mee eens: betaalbaar bouwen vraagt om een meebetalende rijksoverheid.

Beckerman (SP) breekt een lans voor wooncoöperaties. Daarin zijn de toekomstige bewoners verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en het beheer van hun gebouw. De Jonge is enthousiast over dergelijke "samenlevingen in het klein". Hij is bereid om te kijken of financiële steun mogelijk is en om daarover in gesprek te gaan met de banken.

Woningbouwlocaties

Zodra er een vergunning is, moet er zo snel mogelijk gebouwd worden. En voor nieuwe locaties moeten zo snel mogelijk vergunningen worden verleend. Het is volgens De Jonge belangrijk om ver vooruit nieuwe grootschalige woningbouwlocaties te blijven aanwijzen.

Daarnaast kan er vaak “een straatje bij”. De minister denkt dat aan de “rafelige randen van gemeenten” ruimte is voor woningbouw. Het terugdringen van de intensieve veehouderij kan ruimte opleveren, denkt Van Esch (PvdD), maar zij wil geen woningbouw in natuurgebieden.

Moet de grens van 50 woningen voor dat “straatje erbij” niet omhoog, vraagt Kops (PVV). Dat vindt de minister geen goed idee. Volgens hem is het acceptabel om tot die grens af te zien van de motiveringsplicht voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen.

Boulakjar (D66) wil snel meer studentenhuisvesting, bijvoorbeeld in de wijk Kronenburg. Niet alles is daar mogelijk vanwege de geluidsnormen rond Schiphol, zegt De Jonge. Hij wil een stap-voor-stapbenadering.

Huur

Dit kabinet beschermt huurders wezenlijk beter dan voorgaande kabinetten, meent De Jonge. Hij wijst erop dat de huren in de sociale sector met de loonontwikkeling stijgen min 0,5%. Daarnaast is de huurtoeslag verhoogd. Maar Nijboer (PvdA, ook namens GroenLinks) wijst erop dat de huren voor heel veel mensen al te hoog zijn, terwijl er nu nog een flinke huurverhoging bovenop komt.

Mensen met een middeninkomen kunnen de middenhuren echt niet meer betalen, zegt De Jonge. Hij hoopt dat zijn wetsvoorstel voor de middenhuren snel kan worden behandeld. Dat hoopt Grinwis (ChristenUnie) met hem, want de huidige onzekerheid is een obstakel voor de bouwproductie. Van Haga (Groep Van Haga) wil dat particuliere verhuurders worden uitgezonderd van de middenhuurregulering.

Het debat over de begroting begon op 17 oktober met de inbreng van de woordvoerders. De Kamer stemt op 24 oktober over de begroting en de tijdens het debat ingediende moties.

Zie ook