Eerste termijn begroting Binnenlandse Zaken, onderdeel Wonen

17 oktober 2023, begroting - De Kamer bespreekt het onderdeel Wonen van de begroting van Binnenlandse Zaken.

Bij deze begrotingsbehandeling is het woningtekort het grootste onderwerp. Meer bouwen is volgens velen nodig, maar de meningen lopen uiteen over hoe dat het beste kan.

Woningtekort

Mensen wonen noodgedwongen op een camping, bij hun ouders of zijn zelfs dakloos. De woningnood is een enorm maatschappelijk probleem, zegt Nijboer (PvdA, ook namens GroenLinks).

Het tekort heeft verschillende oorzaken. Van Dijk (CDA) noemt het een "veelkoppig monster van gestegen rente, hogere bouwkosten en een enorme strijd om de ruimte". Kops (PVV) voegt daar migratie als oorzaak aan toe.

Bouwen

Volgens veel woordvoerders is woningen bijbouwen dringend nodig. De Groot (VVD) zou daarvoor ook buiten de stad willen bouwen. Samen met Grinwis (ChristenUnie) doet hij een voorstel voor een fonds voor de bouw van betaalbare koopwoningen.

De nieuwbouw staat op instorten, waarschuwt Grinwis (ChristenUnie). Om bouwers meer zekerheid te geven, stelt hij samen met Nijboer (PvdA) een doorbouwgarantie voor, zodat geplande bouwplannen door kunnen gaan.

Boulakjar (D66) hoopt dat er vaker innovatieve bouwoplossingen worden ingezet. Ook pleit hij voor de bouw van meer studentenwoningen, want ook daar zijn er te weinig van.

Van Esch (PvdD) zegt dat er eerst goede plannen moeten komen voor stikstofreductie. Krimp van de veehouderij zou volgens haar woningbouw mogelijk maken zonder dat dit ten koste van de natuur gaat.

Huurverhoging

Wonen is in Nederland heel duur vergeleken met andere landen, zegt Beckerman (SP), en nu dreigt er voor volgend jaar ook nog een flinke huurverhoging. Het liefst zou de SP álle huren bevriezen, dus sociale en particuliere huur, of zelfs verlagen.

Beleggingen

We hebben van wonen een beleggingsmogelijkheid gemaakt, constateert Koekkoek (Volt), terwijl wonen een recht is. Zij is er blij mee dat sommige ingrepen van minister De Jonge op de huurmarkt lijken te helpen.

Van Haga vindt de nieuwe regels voor beleggers juist een "rem op ambitie en een ingreep in het eigendomsrecht". Soms is een pand iemands pensioenvoorziening, betoogt hij. Dat dient gerespecteerd te worden, vindt ook Bisschop (SGP).

Het debat over de begroting gaat op 19 oktober verder met de reactie van minister De Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) op de inbreng van de woordvoerders.

Zie ook: