BBB vraagt naar ruimte in Nederland voor uitbreiding van het leger

23 januari 2024, mondelinge vragen - Toegenomen activiteiten van Defensie zullen vragen oproepen over de verdeling van schaarse ruimte. Tuinman (BBB) wil weten hoe staatssecretaris Van der Maat (Defensie) de verschillende belangen afweegt.

De Nederlandse houding tegenover veiligheid en defensie is laks geweest, zegt Tuinman. Hij vindt het goed dat er meer geld en aandacht is voor het leger, maar stelt dat dit ook discussie zal opleveren. Als voorbeeld geeft hij de voorgenomen heropening van vliegbasis De Peel in de buurt van een centrum voor paardentopsport. Houdt de staatssecretaris voldoende oog voor de belangen van burgers, natuur en voedselproductie?

De krijgsmacht groeit en dat gaat schuren, erkent de staatssecretaris. Van der Maat wil transparant zijn over de plannen en de schaarse ruimte slim gebruiken, bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen op militaire terreinen en zo bij te dragen aan de energietransitie. Ook zet Defensie in op burgerparticipatie. Maar de staatssecretaris wil geen valse verwachtingen wekken: burgers kunnen niet meebeslissen, want dat gebeurt in het parlement.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Direct