Agressie tegen ziekenhuispersoneel

18 januari 2023, debat - Agressie en geweld tegen zorgmedewerkers neemt toe. De Kamer bespreekt met minister Helder (Langdurige Zorg) wat daaraan gedaan kan worden.

Vrijwel alle medewerkers in de zorg hebben met agressie of zelfs geweld te maken. Uit onderzoek van de beroepsorganisatie van verpleegkundigen en verzorgenden blijkt dat 92% van hen geconfronteerd wordt met verbale of fysieke agressie. Ook een kwart van de artsen wordt bedreigd of geïntimideerd, stelt artsenfederatie KNMG.

De Kamer en de minister zijn eensgezind: agressie tegen zorgprofessionals is echt onacceptabel. Werknemers hebben recht op een veilige werkplek, zegt minister Helder, en bovendien hebben we de zorgmedewerkers heel hard nodig.

Aangifte

De woordvoerders willen dat het makkelijker wordt voor zorgpersoneel om aangifte te doen van agressie en geweld. Nu kost het werknemers vaak te veel tijd of zijn ze bang voor de gevolgen. Daarom moet het de norm worden dat de werkgever aangifte doet, vindt Bushoff (PvdA).

Ook Van den Hil (VVD) bepleit dat de werkgever "optreedt als hitteschild" door voor de werknemer aangifte te doen. Ellemeet (GroenLinks) benadrukt dat dit in werktijd gedaan moet kunnen worden. Agema (PVV) voegt toe dat aangifte ook anoniem moet kunnen, want medewerkers zijn nu bang voor doxing of andere nare gevolgen, ook in hun privésituatie.

Minister Helder onderschrijft dat het de norm moet worden dat de werkgever aangifte doet en dat de werknemer goed ondersteund wordt. Daar gaat een krachtig signaal van uit, waardoor medewerkers zich gesteund voelen.

Camera

Van den Berg (CDA) vindt het tijd voor een lik-op-stukbeleid: laat ontoelaatbaar gedrag maar op camera komen, met als sanctie een verplichte cursus of een boete. Paulusma (D66) heeft, net als de SP en de VVD, wel bedenkingen bij dit voorstel vanwege de praktische uitvoerbaarheid ervan.

Daders op cursus sturen vindt de minister een goede suggestie, maar ook zij vreest dat het in de praktijk nog niet zo makkelijk zal zijn vanwege de privacy van patiënten en medewerkers.

Breder

Van Haga (Groep Van Haga) trekt het breder. Hij wijst erop dat ook andere hulpverleners met agressie en geweld te maken hebben. Denk aan de brandweer, de politie en boa's. Volgens Van der Plas (BBB, mede namens JA21) is de toename van agressie een signaal van een groter maatschappelijk probleem.

Hijink (SP) vraagt het kabinet ook te kijken naar oorzaken van ongeoorloofd gedrag: mensen voelen (financiële) stress en druk. Dat kan nooit een excuus zijn voor ongeoorloofd gedrag, maar hij vindt dat de politiek daar wel naar moet kijken en moet proberen daar iets aan te doen.

De Kamer stemt op 24 januari over de tijdens het debat ingediende moties.

Zie ook:

Naar boven